Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

31 ianuarie 2010

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI
 
 

PROCES-VERBAL, 

Incheiat astazi, 31 ianuarie 2010.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 5 din 23.01.2010 modificata prin Dispozitia nr. 6 din 28.01.2010, la care participa un numar de 12 domni consilieri din
13 in functie, lipseste domnul consilier Pascal Ioan.
Ca invitati participa d-ra consilier Ripanu Eugenia si d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pastraveni.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local participa si domnul primar Ioan Onisei.

Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta adresele Institutiei Prefectului – judetul Neamt nr. 1171 din 22.01.2010 inregistrata la noi sub nr. 342/27.01.2010 si nr. 24149 din 05.01.2010 inregistrata la noi sub nr. 339/27.01.2010 cat si actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul verbal.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (20.12.2009) a fost supus la vot si  aprobat   in unanimitate.
Domnul Borda Leon face o precizare: in procesul verbal este scrisa gresit o fraza, respectiv ”la dispensarul medical sa fie doar un asistent medical”. Dansul a spus ca in cazul in care asistenta medicala nu poate fi asigurata de medic sa fie asigurata de un asistent medical.
Doamna secretar arata ca, pentru buna desfasurare a sedintei consiliului local propune alegerea unui domn consilier ca presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni, care va conduce sedintele consiliului local si va semna hotararile adoptate de acesta. Domnul Borda Leon propune ca presedinte de sedinta pe dl. consilier Pelin Haralambe. Dl. Pelin Haralambe nu este de acord si propune pe dl. Gherasim Dumitru. Dl consilier Gherasim Dumitru, refuză pentru ca a mai fost propus si nu s-a aprobat iar acum nu mai doreste sa fie presedinte de sedinta. Dl. Iacob Gheorghe propune pe dl. Chirila Constantin. Dl. Nastasa Lazar propune pe dl. Borda Leon. Mai sunt alte propuneri?

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot domnul Chirila Constantin pentru a fi desemnat presedinte de sedinta, rezultand un numar de 10 voturi ”pentru” si 2 ”abtineri” (domnii Nastasa Lazar si Perta Ioan).
Domnul Chirila Constantin este ales presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni.
Domnul presedinte de sedinta Chirila Constantin prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Raport
- privind solutionarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor cetatenilor pe anul 2009.
2.
Proiect de hotarare – privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului  comunei Pastraveni.
3.
Proiect de hotarare – privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si co-finantarii proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt”.
4. Proiect de hotarare
 – privind atribuirea unei suprafete de 500 mp teren in folosinta gratuita Cultului Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolica din comuna Pastraveni.
5.I
ntrebari interpelari
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri a se include pe ordinea de zi.
Dl. Primar Ioan Onisei propune includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare – privind modificarea si completarea HCL nr. 45 din 20.12.2009 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor din cadrul Dispensarului medical cu locuinta de serviciu Radeni.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi  in noua forma (sase  puncte,  cu precizarea ca la ultimul punct al ordinii de zi sa ramana intrebari – interpelari),  care este aprobata in unanimitate. 
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv:
Raport - privind solutionarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor cetatenilor pe anul 2009.
Dl. presedinte de sedinta – da cuvantul doamnei secretar Brinzei Lidia pentru a prezenta raportul de la primul punct al ordinii de zi.
Discutii:
Domnul consilier Borda Leon – inainte de a se discuta despre ordinea de zi si pentru ca este prima sedinta in anul 2010, vine cu propunerea de a fi mai cooperanti, mai intelegatori, respecta opiniile dumneavoastra si pe domnul primar, dar isi exprima si dansul opiniile din punct de vedere legal. Fiecare avem dreptul la opinie dar si dreptul sa ne respectam unii pe altii, sa comunicam mai bine pentru a se lua cele mai bune hotarari pentru cetatenii din comuna. Respecta pe toata lumea si nu ar vrea sa i se mai intample ca anul trecut, atunci cand facea o observatie, nu facea decat sa-si spuna si el punctul de vedere.  Spera ca la aceasta propunere sa fie de acord si colegii sai.
Din raport se vede ca este un volum mare de lucru. Cum s-au rezolvat aceste cereri detaliat, nu rezulta din raport, dar crede ca s-au solutionat in termen. In continuare da citire unei rezolutii la cererea doamnei Nastasa Carmenica si considera ca nu este un raspuns concludent. Doamna secretar spune ca, raspunsul nu a fost concret intrucat consiliul local nu a luat nici o hotarare, doar au fost discutii pe marginea cererii.
Domnul Chirila Constantin – asta inseamna ca trebuie discutat serios, sa se voteze, nu cum: unii ridica mana, altii nu sunt atenti sau se ridica si pleaca din sedinta.
Domnul primar – cuvantul domnului Borda Leon a fost foarte frumos si bine ar fi sa-l si respectam pentru interesul oamenilor, si nu in interes personal. Referitor la raport este activitatea desfasurata de intreg personalul primariei sub indrumarea primarului, secretarului, contabilei. Se munceste bine, dar munca nu este platita, mai sunt si scapari, dar nu sunt facute cu rea-intentie. Sunt probleme care se pot rezolva si care nu la nivel local, drept pentru care îi indrumam pe cetateni la alte foruri, respectiv Judecatorie, Prefectura. Stam aici, ii servim pe cetateni, dar vedeti ca este o munca care nu este platita. Nu vreau sa supar pe nimeni, dar fata de alte institutii nu suntem platiti, dar ne-am asumat-o, asta e!
Pentru anul 2010 sper sa fim mai buni, sa colaboram pentru binele cetatenilor, pentru ca nu este lupta mea, nici a lui Borda, Nastasa sau altii.
Nemaifiind alte discutii se trece la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv:
Proiect de hotarare – privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Pastraveni.
Domnul primar – prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica, juridica, apararea ordinei si linistii publice  si a drepturilor  cetatenilor arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Domnul Borda Leon – asa cum s-a vazut in expunerea de motive a domnului primar, pentru noi este o formalitate sa aprobam calificativul doamnei secretar, intrucat domnului primar ii revine aceasta sarcina, noi consiliul local propunem. Sigur ca noi nu avem nici o obiectiune, cu toate ca o obiectiune ar putea face persoana in cauza si anume, a facut odata o afirmatie referitoare la aplicarea legilor date de Parlamentul Romaniei ca este imorala, nu stiu daca a spus-o tendentios, dar conform principiului dreptului nu suntem noi in masura sa spunem asta, legile aprobate trebuie respectate si nu ne exonereaza nimeni de aceasta obligatie.Asta nu inseamna ca nu este de acord cu calificativul ”foarte bine”.
Domnul Perta Ioan – am tinut sa iau cuvantul la al doilea punct de pe ordinea de zi pentru ca primul punct si al doilea sunt legate unul de celalalt. Din ceea ce stiu si din discutiile purtate cu cetatenii, acestia sunt multumiti de activitatea compartimentului secretariat. Au fost cazuri cand a necesitat lucrul si peste program, chiar si pana la ore foarte tarzii (pana la 2 – 3 noaptea cand au fost de depus proiecte). Apreciaza munca depusa de doamna secretar. Este de acord cu calificativul ”foarte bine” al secretarului comunei Pastraveni si îi doreste multa sanatate si putere de munca.
Vazand declaratiile domnului primar, a domnului Borda, dar pana acum atunci cand nu s-a facut ceva s-a dat vina pe consilierii PD-L, ceea ce spun este punctul meu de vedere, este dreptul dat democratic conform legilor in vigoare. Eu sper intr-o colaborare. Cele exprimate sunt doar discutii si acestea ar trebui sa duca la progres.
Dl. Pelin Haralambe -  antevorbitorii sai au spus tot ce au avut de spus, cetatenii sunt multumiti si ar fi pacat sa nu-i apreciem munca, el ar da noata 14 si este de acord cu calificativul „foate bine”.
Dl. primar – asa dupa cum vedeti si dupa calificativul dat,  intre primar, secretar, contabil si  toti ceilalti salariati  subordonati ai doamnei secretar, este o relatie buna, sunt primari in alte localitati unde relatiile sunt de natura scandaloasa, ceea ce nu da bine la cetateni. Mai sunt si probleme ca in orice alta institutie, dar am incercat sa stingem conflictele in bucataria noastra.
Doamnei secretar ii ureaza multa sanatate pentru ca stiti si dumneavoastra ca are probleme de sanatate, putere de munca. Intotdeauna a raspuns solicitarilor la orice ora din zi si din noapte, este alaturi de noi la serviciu, cum a fost si in cazul proiectului FEADR. Ii doresc sa fie putin mai atenta la redactat materialele, nu spun cu rautate, sa nu se inteleaga gresit si legile sunt atat de stufoase si pot fi interpretate, sa supravegheze si serviciile care le are in subordine.
I-a propus calificativul de foarte bine si cred ca si dumneavoastra sunteti de acord, iar pentru anul 2012 o propun la functia de primar.
Dl. Chirila Constantin – ca si coleg cu doamna secretar spun ca este o persoana deosebita, pune mult suflet in ceea ce face, este altruista, iar atunci cand intri in birou iti induce un aer de incredere. Ii ureaza multa sanatate putere de munca, o felicita pentru activitatea desfasurata si ii doreste sa ramana asa in continuare. Are un sot intelegator dovada si faptul ca atunci cand este necesar (fiind mult de lucru)  sta multe ore peste program.
Dl. Borda Leon – spune ca ar trebui sa i se recompenseze orele suplimentare.
Dl. primar – spune ca apreciaza efortul depus si ori de cate ori a avut o problema a gasit intelegere.
Nemaifiind alte discutii se aproba in unanimitate” de voturi.
Doamna secretar –multumeste atat pentru critici cat si pentru laude, neavand un program stabilit cu publicul nu putem sa nu servim cetatenii, asa ca… intai servim cetatenii si apoi ne facem celelalte materiale si adrese. Recunosc ca atunci cand avem nevoie de o zi facem cerere in contul zilei cand am lucrat in plus, intotdeauna am fost  intelesi  si s-a aprobat.
Dl. Borda Leon – aveti dreptate, in unitati ca Judecatoria daca la registratura s-a incheiat programul de lucru cu publicul nu mai primesc solicitari in acea zi.
Dl. Nastasa Lazar – oamenii trebuie sensibilizati si sfatuiti sa nu depaseasca programul de lucru.
Nemaifiind alte discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si co-finantarii proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt”.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. presedinte al comisiei de specialitate buget – finante arata ca aceasta a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – intrucat suntem membri fondatori ai ECONEAMT in proiectul de colectare a deseurilor, sigur ca nu ne putem sustrage, trebuie sa-l sustinem,  mai ales ca este oportun, necesar sa existe colectarea deseurilor. Are o nelamurire este necesar de alte posturi suplimentare pentru studiul de fezabilitate sau trebuie sa facem niste eforturi financiare pentru implementarea lui.
Dl. primar  Ioan Onisei – asa cum incercam si noi sa depunem proiecte in vederea finantarii si Consiliul Judetean are multe proiecte pe mediu, turism, infrastructura si altele, dar pentru ca UE nu ne da bani, cheltuim si noi, asteptam sa vedem daca UE ne dau banii, este un proiect foarte bun si necesar pentru coletarea gunoaielor.
Domnisoara Ripanu Eugenia – dumneavoastra domnule Borda ati intrebat cu cateva sedinte in urma cum se va rezolva problema gunoaielor, acest proiect este o rezolvare (deseuri reciclabile).
Domnul Borda Leon – trebuie avut in vedere la buget.
Domnisoara Ripanu Eugenia – sper sa ne dea tot ei banii.
Domnul primar – stati sa se aprobe domnule Borda, ati vazut ca si
la CRRPH Pastraveni au un proiect foarte mare, sa vedem daca se va aproba.
Domnul Perta Ioan – permenent ne-am pus problema rezolvarii deseurilor, cramponarea a fost tariful, pentru populatie este o ingropare in datorii. Adunat 120 lei/an este mult, ganditi-va la cei care sunt mai multi si nevoiasi. Daca aceasta taxa este asa de mare ar trebui sa o sustinem si noi de undeva.  Pe noi ne-a cramponat mai mult taxele, macar pentru inceput sa fie mai mici.
Domnul Borda Leon – pentru persoanele  defavorizate poate se gasesc solutii.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare cu modificarea anexelor  si se aproba cu „unanimitate” de voturi.
Domnul primar – pana se aproba proiectul ce facem cu deseurile?, intrebare pe care voiam sa o pun la  ultimul punct intrebari-interpelari. Vreau sa vin cu proiect de hotarare, dar sa hotaram ce taxa initiem.
Domnul Ciocoiu Victor – sa vedem unde ducem gunoiul, deja ne intalnim cu saci de gunoaie pe drumul Radenilor.
Domnul Perta Ioan – odata ce suntem inclusi in proiect ce rost are sa facem altul si sa mai cheltuim niste bani.
Domnul Chirila Constantin – sa lasam pentru intrebari-interpelari, dam un minut/fiecare consilier  sa  discute ca sa putem pleca la timp la sfarsitul sedintei cu o decizie luata.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind atribuirea unei suprafete de 500 mp teren in folosinta gratuita Cultului Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolica din comuna Pastraveni.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta o expunere de motive.
Domnul Copcea Constantin presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Domnul Pelin Haralambe – sunt de acord pentru aceasta biserica, terenul de
la CAP al cui este?
Domnisoara Ripanu Eugenia – al primariei, domeniul privat.
Domnul Pelin Haralambe – atunci sa le dam si acelor oameni gratuit pe 49 de ani, dar daca ei platesc sa plateasca si Biserica Penticostala.
Domnul Ciocoiu Victor – nu ar fi o suma foarte mare pe care biserica ar putea-o plati, ar fi o suma modica.
Domnul Perta Ioan – care este situatia terenului?
Domnul primar – a fost concesionat lui Nenica Eugen, a facut cerere pentru prelungirea contractului dar nu a mai venit sa semneze contractul. I s-a facut somatie sa vina sa semneze si nu a mai venit.
Domnul Copcea Constantin – face unele precizari privind cultele.
Domnul Perta Ioan – sa nu fie un precedent sa nu plateasca, asa ca, sa propunem o taxa.
Domnul Borda Leon – in inventar sunt 1000 de mp
la Nenica, domnul Rosca Gheorghe a solicitat 600 de mp, dar in proiectul de hotarare s-a trecu 500 de mp. Proiectul de hotarare nu este intocmit corect privind acordarea cu titlu gratuit a terenului, cu toate ca in raspunsul cetateanului s-a trecut ca terenul va fi scos la licitatie. Ar trebui ca si la proiectul cu dispensarul sa se vina cu un studiu de oportunitate, cu un raport de evaluare si caiet de sarcini. O concluzie finala, sa tratam la fel pe toti cetatenii si sa nu favorizam pe nimeni.
Domnul primar – nu ma mai contrazic pentru ca este un articol in Legea administratiei publice prin care spune ca se poate da si cu bani si fara. Acesta este un proiect prin care s-a propus o modalitate de acordare si nu este batut in cuie, se poate modifica.
Daca asa sta situatia, sa vindem  tot ceea ce avem dat in concesiune, vin cu proiect de hotarare in acest sens. Dam tot,  nu numai unde avem interese personale, doar ce este in domeniul privat.
Domnul Borda Leon – trebuie sa fim de acord, sa se faca studiu de oportunitate, raport de evaluare, etc.
Domnul primar – il aprobam asa iar ulterior vom veni cu aprobarea  documentatiilor.
Doamna secretar – este un proiect de hotarare, dumneavoastra puteti modifica si veni cu alte precizari, intrucat domnul primar in expunerea de motive a scris ca terenul  se poate vinde, concesiona sau da cu titlu gratuit.
Domnul Ciocoiu Victor – se poate face vanzare directa?
Doamna secretar – nu, prin licitatie
Domnul primar – nu am facut-o cu intentie ca domnul Pascal Ioan este consilier PSD, eu am facut-o pentru ca ei nu au un cimitir, macar asa sa-i ajutam dandu-le un  loc pentru o Biserica a cultului Penticostal. Intotdeauna au fost neintelegeri la cimitir le cerea 20 de milioane preotul pentru concesionare spatiu cimitir.
Domnul Borda Leon – sa-i stabilim  o redeventa.
Domnul Chirila Constantin – haideti sa stabilim modalitatea de acordare. 
Domnul Perta Ioan – consiliul local poate media situatia, chemati preotii si discutati cu ei.
Domnul Borda Leon – propunem concesionarea cu o redeventa minima posibila.
Domnul Pelin Haralambe – eu propun pentru vanzare.
Domnul primar – propune sa supunem la vot cine este pentru dare cu titlu gratuit, cine este pentru vanzare sau  concesionare??
Domnul presedinte de sedinta supune la vot: cine este pentru dare cu titlu gratuit? Nimeni.
Cine este pentru vanzare? 11 voturi „pentru”, iar dl. Perta Ioan se abtine.
Domnul Borda Leon – la propunerea domnului primar sa actionam in mod unitar la toate cererile depuse. Dar daca cetatenii nu au bani?
Domnul Copcea Constantin – trebuie sa ne gandim si pentru dezvoltarea comunei ce putem face?
Domnul primar – face referire la terenurile care sunt bucati mici, respectiv
la Ancuta Adrian, Butnaru Maria, Grumazescu , etc… ei oricum platesc impozitul in prezent, dar platesc si concesiune pe teren.
Domnul Iacob Gheorghe – este legal sa puna taxa pentru o bucata de pamant la cimitir?
Domnul Borda Leon – valorificarea imobilelor, trebuie sa analizam si sa actionam unitar pentru toti solicitantii.
Domnul primar – spune ca dansul se va ocupa ca toti cetatenii care au concesionat teren sa depuna cerere pentru vanzare, deja au depus doua persoane.
Doamna secretar – in concluzie, propunerea este ca intr-o sedinta viitoare sa se vina cu toate cererile, sa stim cine este interesat sa cumpere, dupa care sa se intocmeasca studii de oportunitate, rapoarte de evaluare, etc..
Nemaifiind discutii la acest punct de pe ordinea de zi, domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive a  proiectului de hotarare – privind modificarea si completarea HCL nr. 45 din 20.12.2009 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor din cadrul Dispensarului medical cu locuinta de serviciu Radeni.
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura al carei presedinte este domnul Nastasa Lazar arata ca, comisia a dat aviz favorabil cu trei voturi „pentru” , un vot „impotriva”  si o „abtinere”.
Discutii:
Domnul Nastasa Lazar – suntem de acord cu tot materialul cu exceptia a trei puncte pe care le considera ilegale:    Permanenta ce inseamna? In care Cod al muncii se face referire la permanenta? Cine il leaga pe doctor de „glie”?
Domnul Perta Ioan – ceea ce nu vad nu votez, pana la aceasta ora nu am vazut materialele, din start ma abtin. Am aflat de la cetateni, care m-au intrebat „ nu ati fost la sedinta? ca duminica a fost sedinta”. Nu sunt pus la punct cu materialele  de aceea din start ma abtin.
Domnul Nastasa Lazar – duminica am avut sedinta de comisie. Este nelegal scris „permanenta”, nici o lege din lume nu te obliga sa faci permanenta,  nu te poate impiedica sa ai doua – trei cabinete, nelegal este  si solicitarea  repartitiei  de  la comisia partiara (consider ca este o scapare, acum nu se mai da repartitie, se organizeaza concurs).
Domnul Borda Leon – s-a intocmit un raport de evaluare, studiu de oportunitate, caiet de sarcini, fara sa fim intrebati. Sunt puse niste conditii de ingradire a unor drepturi  prevazute in Constitutia Romaniei. Nu putem sa ingradim dreptul cuiva de a participa la o licitatie. Propun sa revenim si sa stabilim niste conditii, nu putem ingradi un drept al cuiva pentru ca mai are un cabinet, poate sa aiba mai multe.
Domnul primar – imi pare rau ca a tinut atat de putin intelegerea, colaborarea, nu a durat nici o ora. Interesele personale sunt evidente si se vad de unde pleaca. Trebuie sa fim cu coloana vertebrala.
Domnul borda Leon – ce am zis eu?
Domnul primar – vrea sa fie treaba buna, nu este in interesul lui, ci al cetatenilor, asa cum colegului de partid domnului Pascal n-a fost bun  cum am propus, am facut cum ati dorit dumneavoastra.
Domnul Borda Leon – se incalca legea.
Domnul Ciocoiu Victor – din ce punct de vedere se incalca legea?
Domnul primar – ca sa fie concurenta sa dam voie la toti si sa venim in interesul cetatenilor din satul Radeni.
Domnul Nastasa Lazar – daca Pelin Haralambe vrea sa fie pacientul meu, de ce nu-mi dati si mie o sansa in dispensarul cel nou, sa treaca pe langa el si sa vina
la Pastraveni?
Domnul Ciocoiu Victor – sa-i dam voie si domnului doctor sa faca concurenta. Domnul doctor sa-si faca dispensarul pe care l-a cumparat.
Domnul Nastasa Lazar – ii dai si lui o camera, dar sa-mi dai si mie.
Domnul Ciocoiu Victor – ti-au dat dispensarul vechi sa-l pui la punct.
Domnul Nastasa Lazar – imi trebuie un miliard sa-l pun la punct.
Domnul Copcea Constantin – nu-i rau sa cream o asistenta medicala permanenta si celor din satul Radeni, eu si noaptea vin la domnul doctor. Doctorul cand termina facultatea depune un juramant.
Domnul Nastasa Lazar – sa se puna conditii in asa fel incat sa nu se ingradeasca  niste drepturi.
Domnul Copcea Constantin – ai luat dispensarul la nici doua sute de milioane.
Domnul Nastasa Lazar – si Bodron a luat, nu a platit nici cat pentru trifazat, nici Ciocoiu.
Domnul Copcea Constantin – daca este mai bun doctorul o sa aiba pacienti, daca nu, nu. Si dumneavoastra aveti o fiica care o sa fie medic nu-i putem pune frana.
Domnul Borda Leon – si cetatenii care raman si nu sunt in lista ce faceti cu ei?
Domnul primar – se duc la domnul Nastasa.
Domnul Copcea Constantin – nu contest pregatirea domnului doctor care este mai bun, omul are posibilitatea sa aleaga.
Domnul Nastasa Lazar – trebuie acordate sanse egale la concurenta.Domnul Ciocoiu Victor – mi se pare corect pentru ca nu ati fost de acord sa se construiasca acest dispensar medical.
Domnul Borda Leon – ce inseamna  permanenta?
Domnul primar – sa asigure asistenta medicala de dimineata pana seara si noaptea daca este nevoie.
Domnul Nastasa Lazar – programul de lucru este stabilit de CJAS, se intelege limpede ca sunt impiedicati sa concurez cu celalalt doctor.
Domnul primar - este cladirea primariei.
Domnul Borda Leon – legat de permanenta, se poate asigura ca si la spital, unul dimineata, unul dupa amiaza. Programul de lucru este de maximum 8 ore pe zi, nu putem sa obligam, daca face de buna voie este altceva. Durata  normala a programului de lucru este de 7 ore/zi, din care: 5 ore cabinet si 2 ore teren.
Din punct de vedere legislativ nu poti obliga la munca fortata, la orice ora din zi si din noapte nu cred ca doctorul Nastasa a refuzat pe cineva.
Domnul Pelin Haralambe – ma abtin la vot pana nu se impaca partile.
Domnul primar - pentru ca sa fie vorba buna, nu mai infiintam cabinet stomatologic si-ti dam o camera si matale.
Domnul Ciocoiu Victor – este buna si acceptata propunerea, iar permanenta sa fie ca un bonus.
Domnul primar – sa fie colaborare, o camera la unu (respectiv spatiul pentru cabinetul stomatologic) si restul la celalalt cabinet care va inchiria si locuinta de serviciu, iar pentru locuinta sa nu plateasca chiria in primul an de contract (pentru a se putea dota), iar scaunul stomatologic sa-l dam doamnei doctor Birladeanu.
Domnisoara Ripanu Eugenia – nu se poate face atribuire directa ci cu licitatie publica deschisa pe spatiul propus.
Domnul Perta Ioan – daca scoateti la licitatie pe bucatele, respectiv pe doua cabinete, la cabinetul mai mic sa-i facem program cel putin 2 zile pe saptamana.
Domnul primar – iar stabilim program?
Domnul Nastasa Lazar – atata timp cat dau banii nu pot sa nu ma prezint.
Domnul Perta Ioan – vedeti ca vorbim doar de doctor, dar cu cetatenii ce facem?
Domnul Nastasa Lazar – se poate da gratis fiind de utilitate publica.
Domnul primar – iar tu tai chitanta. Infiintam doua cabinete medicale si se va organiza licitatie publice pentru inchiriere.
Doamna secretar – documentatia de atribuire va fi modificata in mare parte, avand in vedere infiintarea a doua cabinete medicale, se vor modifica conditiile pentru participarea la licitatie in vederea inchirierii, sa fie scoasa repartitia, pentru cabinetul mai mare ramane permanenta cu obligativitatea locuirii nu in apropiere ci in locuinta de serviciu.
Domnul primar – sa o cernem bine sa nu mai fie iarasi discutii.
Domnul Copcea Constantin – ce frumos cern interesele.
Domnul Nastasa Lazar – este normal sa fie discutii.
Domnul primar – noi nu vrem matale tot, sa mai fie si altii, concurenta
Domnisoara Ripanu Eugenia – propune sa se dea gratuit cabinetele.
Domnul Copcea Constantin – nu, chirie pe cabinete.
Domnul Chirila Constantin – ma gandeam ca pentru Radeni si Pastraveni problema este rezolvata, dar pentru Lunca Moldovei exista vreo posibilitate ca un medic sa mearga sa faca consultatii acolo?
Domnul Nastasa Lazar – nu se poate, trebuie autorizat.
Domnul Iacob Gheorghe – sunt de acord sa mearga doctorul
la Radeni, dar cei de la Lunca Moldovei vor fi cei mai napastuiti, daca oamenii vin la cabinet la Pastraveni si doctorul  este plecat  la Radeni. Au fost numai doua cazuri care le stiu eu, femei de 80 de ani care au platit masina si au venit doua zile la rand degeaba la Pastraveni si nu au gasit doctorul, dar cand va merge la radeni, cum va fi?
Domnul primar – fiind al treilea medic de familie consultatia o va face la domiciliul  in satul Lunca Moldovei.
Domnul Nastasa Lazar – daca ar fi un microbuz sa vina zilnic, cu plecare la ora 7 din Lunca Moldovei si sa se si intoarca, ar fi foarte bine si civilizat.
Domnul primar – starea sanatatii populatiei va fi mai buna daca va veni si un alt treilea medic.
Domnul Iacob Gheorghe – eu am strans lapte multi ani, dar iarna la ora 4 veneau batranele cu lapte. Ce trebuia sa fac? Sa nu le primesc laptele la ora aceea? Nu, il primeam pentru ca ma gandeam la oameni care veneau mai de departe.
Domnul primar – ultima solutie, permanenta ramane, nu infiintam stomatologic si facem doua cabinete pentru medicina de familie.
Doamna secretar – domnilor consilieri faceti propuneri pentru modificarea proiectului de hotarare si a anexelor.
Art. 1. se aproba infiintarea a doua cabinete medicale pentru medicina de familie, dupa cum urmeaza: cabinet medical nr.
1 in suprafata utila  de 26 mp si cabinet medical nr. 2 cu o suprafata utila de 66,34 mp cu spatiile respective. Ar fi bine sa aprobam si raportul de evaluare si sa modificam anexele la proiectul de hotarare.
Documentatia de atribuire a contractului de inchiriere sa fie modificata conform Regulamentului – cadru privind procedura de inchiriere a bunurilor imobile privind proprietatea publica aprobat prin HCL nr. 36 din 30.09.2005 avand in vedere criteriile stabilite de noi de comun acord, respectiv excluderea din cerintele minime urmatoarele: declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca mai detine sau nu un alt cabinet medical; prezentarea repartitiei de la comisia de paritate; cat si alte aspecte discutate.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiata de primar, rezultand 1 vot „pentru” (domnul Copcea), 3 „abtineri”  ( domnii Perta, Pelin si Gherasim) si  8 voturi „impotriva”.
Se supune la vot proiectul de hotarare in noua forma fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, un vot impotriva (dl. Copcea) si 2 abtineri (d-nii Perta si Pelin).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Intrebari – interpelari.
Domnul Perta Ioan – cetatenii l-au intrebat de ce s-au majorat impozitele cu 20% in anul 2010? S-a spus in comisia de specialitate  buget – finante ca este o hotarare de guvern care reglementeaza aceasta si asa trebuie. Va rog, sa revenim asupra acestei hotarari si sa nu marim impozitele in plina criza. Apreciem ca in primul val de ninsori s-a facut deszapezirea, dar in al doilea val a fost dezastru. La asemenea conditii de iarna nu s-a pus nimic antiderapant pe drumul de
la Radeni, nu s-a facut loc de refugiu. Foarte multi oameni mi-au spus ca au fost la contabilitate si a spus ca domnii consilieri au aprobat impozitele si taxele locale.
Doamna secretar – poate ca in alte localitati au marit impozitele si taxele pana la 20% fata de hotararea de guvern, dar la noi nu s-au marit, ramanand cele stabilite conform hotararii de guvern.
Domnul Borda Leon – ce posibilitati de colectarea a desurilor la nivel de comuna exista? Fara sa fim exonerati de alte posibilitati. Sa infiintam un serviciu de salubrizare.
Domnisoara Eugenia Ripanu – sa mai asteptam pana la implementarea proiectului.
Domnul primar – nu putem astepta. Sa ne gandim la alternative: colectare in saci, pubele, etc. si sa stabilim o taxa pe persoana sau pe familie? Exemplu:
la Urecheni se incaseaza 2 lei/persoana/luna, iar la Tibucani 6 lei/familie/luna. Faceti propuneri.
Nu se poate face atribuire directa pentru acest serviciu, avem nevoie de publicare pe SEAP si organizarea de licitatie, fiind vorba de suma mare de bani.
Domnul Gherasim Dumitru – facand vorbire de serviciul infiintat
la Urecheni unde masina de colectare are capacitatea de 14,5 mc, dar nu  s-a gandit nimeni sa verifice daca masina era plina, nu a asistat nimeni din partea autoritatii locale la cantarire.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti la sedinta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,  SECRETAR,        CONSILIER,
Constantin CHIRILA      Lidia BRINZEI        Elena GHERASIM


This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free