Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

31 ianuarie 2019


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,


Încheiat astăzi, 31 ianuarie 2019.
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 22 din 25.01.2019, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 in functie, domnul Onisei Ioan lipseste motivat.
La şedinţa ordinară a consiliului local participa doamna Zaharia Elena, care o inlocuieste pe doamna secretar, domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna Zaharia Elena face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna Zaharia Elena prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (27.12.2018) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna Zaharia Elena citeste Raportul privind solutionarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor cetatenilor pe semestrul II – 2018, apoi da cuvantul domnului Hanganu Emilian, presedinte de sedinta, care preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare si da citire proiectului ordinii de zi, dupa cum urmeaza:
1.                Proiect de hotarare –– privind aprobarea Acordului de infratire intre Comuna Pastraveni, judetul Neamt din Romania si Comuna Dragusenii Noi, Raionul Hincesti din Republica Moldova;
2.                Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la  comuna Pastraveni, judetul Neamt pentru anul 2019;
3.                Proiect de hotarare – privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului;
4.                Proiect de hotarare – privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice locale, precum si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni, judetul Neamt si din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Pastraveni, judetul Neamt;
5.                Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă – supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1.                 Proiect de hotarare –– privind aprobarea Acordului de infratire intre Comuna Pastraveni, judetul Neamt din Romania si Comuna Dragusenii Noi, Raionul Hincesti din Republica Moldova;
Domnul primar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Nastasa Lazar – „Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina a acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2.      Proiect de hotarare – privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la  comuna Pastraveni, judetul Neamt pentru anul 2019;
Domnul primar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Nastasa Lazar – „Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina a acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.”
Discutii :
Domnul Irimoaie Ion – „ Multumesc domnului ing. Chirila Constantin pentru modul in care s-a mobilizat pentru deszapezirea comunei, serviciului financiar – contabilitate pentru asigurarea combustibilului necesar utilajelor folosite la deszapezire, multumesc, de asemenea, domnului viceprimar si domnului primar care s-au implicat personal in deszapezirea satului Lunca Moldovei.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3.      Proiect de hotarare – privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului;
Domnul primar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Nastasa Lazar – „Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina a acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.”
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii :
Domnul Hanganu Emilian – „ Trebuie supus spre aprobare desemnarea unei persoane de rezerva, care sa il inlocuiasca pe domnul Chirila Constantin in momentul in care acesta nu se poate prezenta la sedintele „ AQUA NEAMT”.
Domnul Nastasa Lazar – „ Propun ca persoana care sa il inlocuiasca pe domnul Chirila Constantin sa fie domnul viceprimar.”
Domnul Borda Leon – „ Demnitarii s-ar afla in stare de incompatibilitate.”
Domnul Hanganu Emilian – „ Propun ca a doua persoana desemnata sa fie din cadrul institutiei, si anume, domnul Luca Manole.”
Domnul Borda Leon – „ Consider ca nu este corect sa ne dam acordul fara sa stim ce anume implica acest vot.”
Domnul primar – „ A crescut pretul si la astfalt si la alte lucrari cu 15 %.”
Domnul Movila Mihai – „ Cat este pretul la apa?”
Domnul primar – „ Nu creste pretul la apa, sunt doar serviciile, cine se racordeaza este obligat a folosi o firma agreata de Consiliul Judetean.”
Domnul Hanganu Emilian – “ Supun la vot ca a doua persoana care sa ne reprezinte sa fie domnul Luca Manole.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
4.      Proiect de hotarare – privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice locale, precum si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni, judetul Neamt si din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Pastraveni, judetul Neamt;
Domnul primar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Nastasa Lazar – „Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina a acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.”
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu un amendament: sa nu se faca precizarea ca nu s-a aprobat  bugetul si sa fie precizat ca raman salariile la nivelul lunii decembrie 2018.
Nu este corect si legal, pana la urma, sa scadem coeficientii de salarizare atat timp cat acestia sunt stabiliti sub nivelul de ierarhizare.Reducem coeficientii la nesfarsit? Anterior, salariile au fost stabilite corect si tot au fost unii care au fost nemultumiti, au existat si litigii in acest sens.”
D-na Durubala Roxana – „ Legea salarizarii nu prevede pentru familia ocupationala „Administratie” nici un coeficient in stabilirea salariilor.”
Domnul Borda Leon – „ Atunci coeficientii de unde sunt luati?”
D-na Durubala Roxana – „ Coeficientii au fost aprobati de Consiliul local , in anul 2017. Salariul de atunci, din 2017, s-a impartit la salariul minim pe tara garantat in plata si au reiesit coeficientii fiecarei functii si gradatii in parte.”
Domnul Roibu Vasile – „ Daca ar fi stabiliti prin lege, nu ar mai trebui aprobati de Consiliul local.”
Domnul primar – „ Eu cu domnul viceprimar nu beneficiez de vouchere de vacanta, de indemnizatie de hrana. Media cresterii salariale per angajat ar fi de 800 lei; am ajuns la  concluzia ca ar fi un plus de 2 miliarde lei de suportat din bugetul local in conditiile in care bugetul repartizat ar fi de 9 miliarde. Nu mai raman bani pentru investitii. M-am consultat cu alti primari si fiecare a diminuat coeficientii.
Domnul Borda Leon – „ Eu zic sa nu micsoram coeficientii, sa mentinem salariile la nivelul lunii decembrie 2018.”
Domnul Pelin Haralambe – „Domnul Liviu Dragnea le-a marit salariile la functionari.”
Domnul primar – „ Nu le da Guvernul, cresterile salariale le suportam din bugetul local.”
Domnul Gherasim Dumitru – „ Avem alocati de la Finante 9 miliarde de lei pentru salarii. Anul trecut, au fost vreo 12 miliarde de lei. Din start sunt mai putini bani. Analizand  acest punct de vedere, primarul are dreptate.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Juridic, sa ni se spuna cum este legal?”
D-na Durubala Roxana – „ Legal, salariul se stabileste inmultind coeficientul stabilit in 2017 cu salariul minim brut pe tara garantat in plata.”
Domnul Gherasim Dumitru – „ Cine stabileste salariile?”
D-ra Ripanu Eugenia – „ Primarul propune, in colaborare cu Consiliul local. Colegii au sarit la mine, fiind nemultumiti de noile salarii, domnul primar spune ca nu putem sa le marim.”
Domnul Borda Leon – „ Am stabilit salariile la nivelul anului 2018, fara a li se comunica salariatilor  coeficientii.”
Domnul primar – „ Sa vina banii si stabilim printr-o hotarare de consiliu noile salarii.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Nu imi este clar si nu votez.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 7 voturi „ pentru” si 5 voturi „ abtinere” (domnul Borda Leon, domnul Roibu Vasile, domnul Nastasa Lazar, domnul Pelin Haralambe, domnul Onisei Pavel Catalin).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:
5.     Intrebari – interpelari.
Domnul Nastasa Lazar – „ Nu avem toaleta publica la Radeni, trebuie sa facem ceva.”
Domnul Hanganu Emilian – „ In spatele Caminului Cultural vom face curatenie, ducem o toaleta ecologica, facem frumos acolo.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,        SECRETAR,                  CONSILIER JURIDIC,
 Emilian HANGANU               Lidia BRÎNZEI           Maria–Roxana DURUBALĂ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free