Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

08 decembrie 2010

 
R O M A N I A
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI
 

PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 8 decembrie 2010.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 350 din 03.12.2010 la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
La sedinta participa d-ra consilier Rîpanu Eugenia si d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pastraveni.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local nu participa domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta.
In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul verbal. In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (29.10.2010) a fost supus la vot si aprobat in unanimitate de toti domnii consilieri prezenti la sedinta.
Domnul presedinte de ședintă Chirilă Constantin prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent pe anul 2010 a unor categorii de persoane fizice.
2. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea normelor locale de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul comunei Pastraveni.
4. Proiect de hotarare - privind adoptarea unor masuri de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul comunei Pastraveni.
5. Intrebari – interpelari
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Dl. Borda Leon – propune a se include pe ordinea de zi: Proiect de hotarare – privind infiintarea comisiei speciale de analiza si verificare a modului de ducere la indeplinire a masurilor de la pct. 11 la 16 din Decizia nr. 35/04.10.2010 a Camerei de Conturi Judetene Neamt.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi in noua forma (6 puncte) cu mentiunea ca la ultimul punct al ordinii de zi sa ramana intrebari – interpelari, este aprobata in unanimitate.
Dl. Borda Leon – dl. primar care ne cheama la sedinta nu este prezent …o data, de doua ori, nu se procedeaza asa…, trebuie sa fie prezent fiind initiator, mai ales ca aveti si un proiect de hotarare cu rectificare de buget.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv: Proiect de hotarare – privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent pe anul 2010 a unor categorii de persoane fizice.
Domnul viceprimar Chirila Constantin prezinta expunerea de motive.
Domnul Copcea Constantin presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Dl. Borda Leon – inainte de dezbatere, pentru ca am auzit ca este un referat intocmit de d-ta Eugenia ar fi bine sa ne spuna domnisoara la ce se refera, avand in vedere situatia actuala se poate scuti toata comuna.
D-ra Ripanu Eugenia – uitati ca scrie aici in anexa la proiectul de hotarare.
Dl. Borda Leon – pentru ce an?
D-ra Ripanu Eugenia – pe anul 2010.
Dl. Borda Leon – de ce la sfarsit de an, si nu la inceput?
D-ra Ripanu Eugenia – in cursul anului mai sunt fluctuatii la beneficiarii de ajutor social, la cei cu certificate de handicap.
Dl. Borda Leon – va ataca in instanta aceasta hotarare, produce efecte doar pentru viitor si nu retroactiv.
Dl. Ciocoiu Victor – noi am aprobat facilitatile pentru anumite categorii de persoane, acum sa vedem daca se regasesc.
Dl. Nastasa Lazar – ati putea sa ne spuneti cand s-a votat?
D-ra Ripanu Eugenia – prin H.C.L. nr. 39/30.10.2009.
Dl. Gherasim Dumitru – dansul nu tine minte sa fi aprobat noi asa ceva.
D-na secretar Brinzei Lidia – de la aparitia Codului fiscal, in fiecare an, odata cu aprobarea impozitelor si taxelor locale.
Dl. Copcea Constantin – sigur este un document aprobat, nu-si pune nimeni pielea la saramura.
D-ra Ripanu Eugenia – este o diminuare a venitului consiliului local si trebuie aprobat.
Dl. Copcea Constantin – sunt anumite reguli ca asa stabileste legislatia.
Dl. Pelin Haralambe – eu zic sa-i scutim, dar prea multe facilitati au unii si altii mai saraci, nu. Noi aprobam scutirea si ei ranesc zapada in ograda la altii.
Dl. Nastasa Lazar – ii invatam sa nu munceasca, si ziceti ca Basescu este al “dracu`”.
Dl. Borda Leon – daca este o lege si un Cod fiscal , nu stie de ce mai venim in consiliul local sa aprobam, nu avem dreptul sa votam noi o alta lege. Daca imperativ prevede Codul fiscal ca aceste categorii de persoane sa fie scutite, de ce ramane la aprecierea noastra s-ai scutim noi !
D-ra Ripanu Eugenia – sunt venituri ale bugetului local, iar dumneavoastra sunteti cei care aprobati veniturile si cheltuielile.
Nemaifiind alte discutii pe marginea materialelor prezentate la primul punct al ordinii de zi, se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu un numar de 9 voturi „pentru” si 4 abtineri (domnii consilieri: Borda Leon, Pelin Haralambe, Nastasa Lazar si Gherasim Dumitru).
Dl. Gherasim Dumitru – s-a abtinut pentru ca a vazut ca in anexa la proiectul de hotarare sunt trecuti si mortii, ar fi bine sa fie trecute si alte date de identificare (CNP).
D-na secretar Brinzei Lidia – da, care au decedat in cursul anului 2010, respectiv, pentru perioada cat au fost in viata.
Dl. Perta Ioan – compartimentul contabilitate ar trebui sa vina in fiecare luna cu cererile sa le aprobam in consiliul local, nu sa vina la sfarsitul anului ca sa aprobam „rad si cainii de noi”.
D-ra Ripanu Eugenia – daca are 6 lei pe an, cum ii impart pe luna?
In continuare se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 2. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
Domnul viceprimar Chirila Constantin prezenta expunerea de motive.
Domnul Copcea Constantin presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Nastasa Lazar – cu cate voturi? Ce era daca spuneati?
Dl. Gherasim Dumitru – inainte de a solicita sa luam pe bucatele si feliute, prima intrebare: cum se traduce 187 mii lei, cate zerouri?
D-ra Ripanu Eugenia – trei zerouri.
Dl. Gherasim Dumitru – ati explicat destul de frumos ce diminuare a avut la invatamant, cu ce i-a afectat?
D-ra Ripanu Eugenia – nu i-au afectat in nici un fel, sunt sume in plus alocate la cheltuieli de personal pentru ca la inceputul anului au fost bani mai multi si acum s-a diminuat (25%).
Dl. Perta Ioan – pai, cum vine dintr-un miliard 8 sute de milioane ia 2 miliarde de la invatamant….
D-ra Ripanu Eugenia – s-au luat de la invatamant 2 miliarde lei, ne-au dat pentru asistentii personali 200 milioane lei pentru salarii pe luna noiembrie, iar diferenta sunt incasari taxe timbru, incasari pe care noi nu le putem estima.
Dl. Gherasim Dumitru – la transport, cum ati bagat?
D-ra Ripanu Eugenia – la cheltuieli materiale pentru motorina (perioada de iarna – dezepezit) si reparatii la DC 19 la VIAROM pentru lucrari executate.
Dl. Nastasa Lazar – au pus ultimul strat de uzura?
Dl. Gherasim Dumitru – la investitii, 2 fantani pe pasunea comunala? Tot nu intelege!
D-ra Ripanu Eugenia – nu s-au mai facut fantanile, au fost estimate a se construi din banii de la subventie.
Dl. Gherasim Dumitru – mai sunt bani la pasune?
D-ra Ripanu Eugenia – 700 milioane lei vechi.
Dl. Gherasim Dumitru – cu banii de la caminul cultural cum ramane? unde este miliardul?
D-ra Ripanu Eugenia – sunt banii care i-am primit si trebuie sa-i dam inapoi, sunt prinsi ca structura, dar nu sunt cheltuiti.
Dl. Borda Leon – ca sa putem folosi miliardul, cati bani ne mai trebuiesc?
D-ra Ripanu Eugenia – 7 miliarde, si cum nu avem finantare, asteptam sa vedem poate primim bani prin proiect de la ministerul culturii.
Dl. Gherasim Dumitru – elaborarea PUG - 1 miliard 430 milioane lei? Reparatii la DC – 19 ? Reparatii la Scoala Radeni de 3 miliarde 600 milioane lei? Ce reparatii la scoala Radeni?
D-ra Ripanu Eugenia – instalatia termica la scoala Radeni.
Dl. Gherasim Dumitru – 3 miliarde? Ati facut un calcul sa vedeti cati bani mai raman in fondul de rulment?
D-ra Ripanu Eugenia – nu mai raman, se defiinteaza fondul de rulment la sfarsitul anului.
Dl. Pelin Haralambe - sta si se gandeste ca, 160 000 lei vechi pentru 2 fantani, este prea mult, dansul facea….
Dl. Gherasim Dumitru – avem bani sa cumparam antigel pentru centrala de la Scoala Pastraveni? Daca crapa instalatia? Cine raspunde! Dam 3 miliarde la Scoala Radeni si se stie cat costa o centrala!..
D-ra Ripanu Eugenia – nu ne da voie sa marim cheltuielile materiale pentru ca raspunzi material si chiar penal.
Dl. Borda Leon – din banii de la fantani nu se pot pune la scoala?
D-ra Ripanu Eugenia – nu se pot cheltui banii de la fantani la scoala.
Dl. Borda Leon – tichete, stimulente putem primi?
D-ra Ripanu Eugenia – tichete nu, stimulente putem primi.
Dl. Chirila Constantin – dvs. nu ati luat la Camin spital stimulente?
Dl. Perta Ioan – crede ca il inseala memoria, instalatia termica de la scoala Radeni a fost finantata prin Inspectoratul scolar, cum de apar 3 miliarde din surse proprii? Din banii care vin pentru scoli nu se poate da, dar cand e vorba de luat se poate, ex. pentru asistentii personali.
D-ra Ripanu Eugenia – nu poate sa faca buget pentru fiecare adresa primita de la finante.
Dl. Perta Ioan – in invatamantul romanesc este un haos, s-au facut 3 tipuri de plati in invatamant: cei de la Petricani, unde primarul este in relatii bune cu scoala cadrele didactice au primit banii pe concediu fara diminuarea de 25 %, cand cadrele didactice au inceput sa castige in instanta, alti primari le-au dat diferenta de 25 % , dar la noi nu se poate. Daca s-ar fi conlucrat si era intelegere se putea si la noi sa luam cei 25 % pe lunile iulie si august, uite asa sunt neintelegeri si ne uitam urat unii la altii. La Urecheni la rectificare de buget s-a dat 1 miliard lei pentru cheltuieli materiale, pe ei nu-i controleaza nimeni? La noi nu se poate macar 50 milioane lei vechi.
Dl. Copcea Constantin - nu pot sa-l contrazic pe dl. Perta, dar alta e problema toti se leaga ca primarul si viceprimarul au luat tichete, si dansul daca era primar ar fi luat, sunt si ei salariati ca toti ceilalti.
Dl. Perta Ioan – trebuia sa nu ia, si la scoala pr. Baciu care nu avea contract de munca cu scoala nu i s-a dat tichete, dar a inteles, la primarie…nu.
Dl. Pelin Haralambe – la Tibucani este alta lege, la noi nu se poate.., la noi se fac fantani, as vrea sa mearga consiliul local pe Haitau sa vada fantana cu 2 tuburi, facuta intr-o mlastina unde nu pot ajunge nici oile care beau apa. Acum imi dau seama unde s-au dus banii nostri.
Dl. Ciocoiu Victor – de unde sunt banii?
D-ra Ripanu Eugenia – de la subventii.
Dl. Pelin Haralambe – 160 milioane pentru o fantana?
D-ra Ripanu Eugenia – doua fantani, dar nu s-au facut.
Dl. Pelin Haralambe – mergeti la Tibucani sa vedeti ce fantani s-au facut, 3 fantani cu galeti si uluce sa bea animalele apa.
Dl. Perta Ioan – insista, nu a primit un raspuns cu scoala!
D-ra Ripanu Eugenia - finantarea era prin Inspectoratul scolar, dar doamna de la investitii i-a spus domnului primar ca nu mai au bani si sa continuam noi cheltuiala.
Dl. Perta Ioan – pentru sedinta viitoare sa-mi aduceti o hotarare prin care s-a preluat proiectul, pe telefon nu merge. Nu stie, dar intreaba, daca drumul DC 19 este in administrarea consiliului local si cum s-a facut marcarea drumului fara a se pune stratul de uzura. Este trasat foarte mult linie continua, crede ca marcarea drumului trebuia facuta de comun acord cu consiliul local si politia. Este total aiurea, la imbinarea dintre cele doua sensuri de mers s-a turnat un strat de smoala care se exfoliaza si este luata de copii care se joaca cu ea pe drum. Asteapta raspuns in 30 de zile, eventual la urmatoarea sedinta.
Dl. Borda Leon – la intrare in Radeni s-a pus un limitator de viteza la 30 km/h.
Dl. Gherasim Dumitru – nu s-a raspuns!
Dl. Chirila Constantin – stie ca VIAROM a castigat licitatia, exista un diriginte de santier.
Dl. Gherasim Dumitru – nu ati inteles, noi am intrebat ce este cu cei 3 miliarde de lei pentru Scoala Radeni?
D-ra Ripanu Eugenia – nu stie cifrele pe de rost, va da raspunsul in sedinta urmatoare.
Dl. Nastasa Lazar – iar in sedinta urmatoare! Cu aprobarea cui au preluat investitia?
Nemaifiind discutii pe marginea materialelor se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu 8 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (domnii consilieri: Perta Ioan, Gherasim Dumitru, Nastasa Lazar, Borda Leon si Pelin Haralambe).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind aprobarea normelor locale de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul comunei Pastraveni.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica arata ca, comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare cu 2 voturi „pentru” si o „abtinere”.
Dl. Perta Ioan – vede aici o masura privind verificarea instalatiilor si raspunde domnul primar, ar vrea sa stie care sunt acelea si de unde? De la institutiile publice sau si la gospodariile populatiei?
Dl. Chirila Constantin – si la gospodariile populatiei.
Dl. Perta Ioan – se bucura ca i s-a dat acest raspuns pentru ca din luna aprilie, mai a ridicat problema desfrisarii pe liniile electrice aeriene pentru ca avem si masina care sa se foloseasca pentru defrisare. Doreste sa stie de ce nu s-a facut si cand se va face, incepe iarna si vor fi intreruperi de curent.
Dl. Chirila Constantin – in momentul in care un pom in proprietatea dvs. creste printre cablurile electrice, proprietarul este obligat prin lege sa anunte si sa solicite ajutorul pentru defrisare RENEL-ului, trebuie intrerupt curentul electric, defrisarea facandu-se cu mijloacele lui sau cu o firma autorizata.
Dl. Borda Leon – ati spus o mare prostie ca in raza firului nu poti sa intervii tu, si daca nu vreau sa tai copacul ce se intampla?
Dl. Perta Ioan – ceea ce ne-ati spus dumneavoastra ca cei de la RENEL au incheiat protocol prin care ne face cunoscut ca nu poate taia fara acordul proprietarului, a crezut ca s-a inceput actiunea si ca a-ti primit refuz din partea cetatenilor.
Dl. Nastasa Lazar – despre care masina vorbiti? Asta de aici, nu poate fi folosita, nu este inmatriculata.
Dl. Chirila Constantin – sunt doi soferi pompieri din patru care lucreaza de noapte, nu avem pe cine pune.
Dl. Borda Leon - de ce nu sunt patru?
Dl. Chirila Constantin – nu ne lasa legile.
Nemaifiind discutii pe marginea materialelor se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu 9 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (domnii consilieri: Gherasim Dumitru, Nastasa Lazar, Borda Leon si Pelin Haralambe).
In continuare dl. viceprimar Chirila Constantin prezinta expunerea de motive la Proiectul de hotarare - privind adoptarea unor masuri de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul comunei Pastraveni.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica arata ca, comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare cu 2 voturi „pentru” si o „abtinere”.
Discutii:
Dl. Gherasim Dumitru – precizeaza ca ar fi bine sa fie afisate numerele de telefon de la pompieri Pastraveni si Tirgu Neamt in mai multe locuri vizibile, sa poata fi chemati in caz de incendiu intr-un timp cat mai scurt.
Dl. Chirila Constantin – daca se suna la 112, sunt anuntati imediat.
Dl. Borda Leon – s-a facut vreo interventie in scopul angajarii lor?
Nemaifiind discutii pe marginea materialelor la acest punct al ordinii de zi se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul consilier Borda Leon).
Se trece la Proiectul de hotarare – privind infiintarea comisiei speciale de analiza si verificare a modului de ducere la indeplinire a masurilor de la pct. 11 la 16 din Decizia nr. 35/04.10.2010 a Camerei de Conturi Judetene Neamt.
Dl. Borda Leon – initiatorul proiectului de hotarare prezinta expunerea de motive cat si proiectul de hotarare. Si, ca presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica arata ca, comisia nu a avizat favorabil proiectul de hotarare rezultand un vot „pentru” si doua „abtineri” urmand a se discuta in plenul sedintei. Mai arata ca, consiliul local raspunde de ducerea la indeplinire a masurilor de la pct. 11 – 16 din Decizia nr. 35/2010 a Camerei de Conturi Judetene Neamt.
Dl. Copcea Constantin – il face sa rada, nu a mai auzit pana acum ca aparatul contabil sa nu fi dus la indeplinire unele masuri stabilite de Curtea de Conturi, exista un aparat de stat – Curtea de conturi, dar nu trebuie sa infiintam noi o comisie care sa verifice un aparat de stat. Nu poate sa aprobe asa ceva.
Dl. Nastasa Lazar – o sa urmarim….
Dl. Ciocoiu Victor – comisie speciala! Cred ca trebuie sa fie constituita din specialisti! Nu a facut pe specialistul in comisia de licitatie la dispensar? si s-a vazut ce a iesit, nu suntem noi abilitati!
Dl. Gherasim Dumitru – bugetul consiliului local a fost viciat de o suma de bani si este normal sa fim interesati pentru a fi dus la indeplinire.
Dl. Ciocoiu Victor – tot consiliul….
Dl. Copcea Constantin - are cine urmari, aceasta treaba este data in judecata, este plecata la CEDO si asteptam raspuns.
Dl. Nastasa Lazar – si asteptam 7 ani... Dl. Chirila Constantin – dl. primar a dat deja dispozitie de recuperare a sumelor.
Dl. Borda Leon – ati vorbit in necunostinta de cauza, emotional.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare obtinandu-se 5 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (domnii consilieri: Copcea Constantin, Ciocoiu Victor, Paduraru Leonard, Onisei Pavel-Catalin, Iacob Gheorghe, Pascal Ioan, Teaca Ioan si Chirila Constantin).
Deci, proiectul de hotarare nu s-a aprobat.
Dl. Borda Leon – a vrut sa rezolve problema in familie, dar in aceste conditii este obligat sa sesizeze alte foruri superioare.
D-na secretar Brinzei Lidia – este dispozitie data de dl. primar de recuperare a sumelor.
Dl. Nastasa Lazar – o aduceti sa vedem si noi?
D-na secretar – da.
Dl. Nastasa Lazar – o putem trage la xerox?
D-na secretar – nu, nu este cu caracter normativ, ci individuala.
Se trece la ultimul punct, punctul 6 al ordinii de zi: Intrebari – interpelari.
Dl. presedinte de sedinta Chirila Constantin prezinta cererea domnului Abiculesei Serban prin care solicita concesionarea cladirii aflate in incinta fostului CAP pe o perioada de 49 de ani in vederea desfasurarii unei activitati productive. Dl. Abiculesei Serban - ar dori sa confectioneze constructii metalice, sa execute lucrari de sudura. La magazie mai sunt de facut reparatii, racord la curentul electric.
Dl. Borda Leon – a inteles ca aceasta magazie este ocupata, sunt persoane care locuiesc acolo. Candva, cineva a solicitat si a fost refuzat pe motiv ca acolo au fost depozitate chimicale.
Dl. Chirila Constantin – este alta.
Dl. Borda Leon – trebuie sa sprijinim initiativa in cazul prevederilor legale.
Dl. Ciocoiu Victor – dansul trebuie sa inteleaga ca se fac niste pasi. Consiliul local si-a dat avizul de principiu pentru initierea unui proiect de hotarare privind concesionarea, cu unanimitate de voturi.
Dl. Chirila Constantin – da citire unei petitii adresate consiliului local de catre domnul primar, inregistrata sub nr. 5312/ 14 / 08.12.2010.
Dl. Perta Ioan – considera ca la cei 7 ani de acasa, primarul ar trebui sa studieze mai mult atunci cand initiaza proiectele de hotarare, sa fie mai atent cum se adreseaza si cum sunt intocmite materialele, sa vina si sa le sustina in fata consiliului local, nu prin salariati. Sa puna dumnealui in balanta cine are 7 ani de acasa si cine nu. Daca vrea sa colaboram atunci sa vina si sa conlucreze cu noi, iar ca sa se stinga conflictul sa nu se mai foloseasca de cei 8 consilieri PSD.
Dl. Borda Leon – este rusinos si calomnios modul cum ni se adreseaza. Este de acord sa colaboreze in interesul comunitatii, dar nu cu incalcarea legii, si anume: el nu a respectat prevederile Legii nr. 215/2001 si ale Legii nr. 393/2004 in care imperativ se prevede primarul trebuie sa convoace consiliul local si sa participe la sedinta intrucat este initiator ale proiectelor de hotarare, supuse in dezbatere si aprobare pe ordinea de zi. Daca ei au initiat un proiect de hotarare s-au si prezentat la sedinta sa-si sustina proiectul, pe cand primarul de trei luni de zile initiaza proiecte de hotarare si nu se prezinta la sedinte. Tot dupa lege, primarul trebuie sa prezinte anual un raport de activitate, in caz contrar se prevad si sanctiuni (amenda de la 20 – 50 milioane lei vechi). O sa colaboreze si pe viitor ca si pana acum, dar sa fie in folosul comunitatii si cu respectarea legii.
Dl. Copcea Constantin – dvs. ati afirmat ca noi am fost intelesi sa nu venim la sedinta, dar cine a inceput?
Dl. Borda Leon – are semnale ca dl. primar streseaza salariatii, ca face pe „imparatul”! banuieste ca doamna secretar i-a adus la cunostinta problemele ridicate de dansul in sedintele de consiliul local.
D-na secretar – i-a facut copii dupa procesele verbale dar nu le-a primit, motivand ca nu a participat la sedinte.
Dl. Borda Leon – ar trebui sa fie mai calm si sa nu streseze salariatii. Persoane beneficiare de ajutor social au spus ca le-au adus banii de vineri si nu a vrut sa-i dea d-na Didina, iar ea a spus ca cineva de sus nu i-a dat voie sa plateasca. Poate ca dvs., domnule viceprimar nu ati facut corect prezenta sau statul de plata. Legislatia spune ca trebuie sa aveti o planificare a activitatilor, lucrari ce trebuie efectuate de catre beneficiarii de ajutor social, daca intocmiti raport de activitate si daca il afisati!
Dl. Chirila Constantin – da, este si afisat.
Dl. Borda Leon – intreaba: de ce nu se pune in aplicare hotararea de consiliul local cu colectarea deseurilor?
Dl. Chirila Constantin – d-ra contabil a spus ca a cazut licitatia deoarece din calculul efectuat societatile comerciale trebuiau sa plateasca 20 lei/luna si nu 10 lei/ luna cat s-a aprobat.
Dl. Borda Leon – are tupeu domnisoara, am vazut ca a fost invitata la sedinta, am vazut ca a semnat si nu s-a prezentat la sedinta consiliului local din 30 noiembrie. O sa anunte si Agentia Nationala a Functionarilor Publici ca nu se achita de sarcinile de serviciu. Gardul de la Scoala Radeni n-a fost inclus in domeniul public. O sa chemam pe d-na Artemisia si pe d-ra Eugenia sa vedem ce copaci au in inventar, s-au dat fel de fel de adrese la politie.
Dl. Pelin Haralambe – in caminul cultural de la Radeni de sus au fost cam doua masini de lemne, ce s-a facut cu lemnul de acolo? Sunt aproape gata de furat, in loc sa se fi dat la scoala sa le puna pe foc. De cand primaria da voie la oameni sa inchida drumuri din domeniul public? cred ca stiti despre ce este vorba, acolo sus la Radeni! daca este un foc nu are unde intoarce masina de pompieri? Intr-o seara a fost cineva acolo si a mutat putin gardul.
Dl. Borda Leon – este bine ca se face inventarierea copacilor. Ce ati facut cu domeniul public, respectiv cei 300 m.p. care au fost consemnati si in decizia Curtii de conturi, ce masuri s-au luat domnule Chirila?
Nemaifiind alte discutii pe marginea ordinii de zi, se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti la sedinta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR,       CONSILIER, 
Constantin CHIRILA       Lidia BRINZEI        Elena GHERASIM
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free