Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 septembrie 2019

ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI  

 

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 30 septembrie 2019.
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 324 din 23.09.2019, la care participă un număr de 13 consilieri din 13 in functie.
La şedinţa ordinară a consiliului local participa doamna secretar general si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar general face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar general prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (26.09.2019) a fost supus la vot şi  aprobat in unanimitate.
Doamna secretar general da cuvantul domnului Borda Leon, presedinte de sedinta, care preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare.
Domnul Borda Leon – „ Am fost convocati la sedinta ordinara de astazi, in conformitate cu prevederile Dispozitiei nr. 324 din 23.09.2019 cu urmatoarea ordine de zi:
1.      Proiect de hotarare – privind validarea mandatului de consilier al domnului TANASELEA MIHAI, in Consiliul local al comunei Pastraveni;
2.      Proiect de hotarare – privind modificarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ AQUA NEAMT”;
3.      Intrebari – interpelari.
Domnul Borda Leon, presedinte de sedinta, intreaba daca mai sunt propuneri a fi incluse pe ordinea de zi.
Domnul primar propune includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
Se supune la vot ordinea de zi in noua forma, care a fost aprobata cu 11 voturi „pentru si 1 vot „abtinere” ( domnul Onisei Ioan ).
Se trece la primul punct al ordinii de zi.
1.         Proiect de hotarare – privind validarea mandatului de consilier al domnului TANASELEA MIHAI, in Consiliul local al comunei Pastraveni;
Domnul primar – prezinta referatul de aprobare.
Comisia de validare – aviz favorabil.
Discutii :
Domnul Borda Leon – „ Felicitari si succes in  activitatea de consilier local.”
Domnul Tanaselea Mihai – „ Multumesc.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „ pentru” si 1 vot „ abtinere”
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2.         Proiect de hotarare – privind modificarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ AQUA NEAMT”;
Domnul primar – prezinta referatul de aprobare.
Domnul Nastasa Lazar – „Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina a acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3.      Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
Domnul primar – prezinta referatul de aprobare.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu urmatoarea precizare: in cursul saptamanii trecute, in urma unei sedinte a consiliului judetean, comunei Pastraveni i s-a acordat suma de 400.000 lei, bani pe care propunem a – i folosi pentru achitarea unei sumei din totalul de 550.000 lei pe care ii avem de plata catre firma ce a construit asfaltul.”
Domnul primar – „ Multumesc domnului Presedinte al consiliului judetean pentru suma cu care ne – a ajutat,  banii merg integral pentru asfalt Mai avem de plata la asfalt 150.000 lei, speram ca pana la finalul anului sa  - i achitam.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „ pentru” si 1 vot „ abtinere” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4.      Intrebari – interpelari.
Domnul Onisei Ioan – „ Ce ne puteti spune despre dosarul cu Curtea de Conturi, domnule Borda Leon? A fost termen acum in septembrie.”
Domnul primar – „ Cand vom primi informatii de la instanta, va vom anunta.”
Domnul Onisei Ioan – „ Daca voi castiga alegerile locale din 2020, il voi angaja consilier personal pe domnul Borda Leon. Este foarte bun, recunosc!”
Domnul Borda Leon – „ Ma interesez si va voi raspunde.”
Domnul Onisei Ioan – „ Il felicit pe jumatate pe domnul viceprimar pentru ca a inceput curatenia santurilor din comuna. Am incredere in el, ca este un gospodar desavarsit. Merita inca un mandat de viceprimar.”
Domnul Vasiliu Ioan – „ Avand in vedere ca s-a modificat numarul de utilaje la primarie, propun  achizitionarea unui tanc petrolier pentru a nu mai alimenta de la Rompetrol.”
Domnul Borda Leon – „ Vom analiza propunerea dumneavoastra.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR GENERAL AL UAT,       CONSILIER JURIDIC,
         Leon BORDA                               Lidia BRÎNZEI                    Maria–Roxana DURUBALĂ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free