Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

07 septembrie 2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI  

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 07 septembrie 2015.
În şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 318 din 04.09.2015, la care participă un număr de 11 consilieri din 13 în funcţie, lipsesc domnii Paduraru Leonard si Gherasim Dumitru.
La şedinţa extraordinară  a consiliului local participă şi d-ra Rîpanu Eugenia – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului si d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (31.08.2015) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de  voturi.
Domnul Hanganu Emilian – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.  Proiect de hotărâre – privind modificarea cofinantarii obiectivului de investitii „Modernizare drumuri comunale DC 19 si DC 21 si drumuri vicinale Pastraveni.
2.  Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
3.  Proiect de hotărâre – privind modificarea cofinantarii obiectivului de investitii „Modernizare drumuri comunale DC 19 si DC 21 si drumuri vicinale Pastraveni”.
4.  Proiect de hotărâre – privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 647494 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 2/2015, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1.  Proiect de hotărâre – privind modificarea cofinantarii obiectivului de investitii „Modernizare drumuri comunale DC 19 si DC 21 si drumuri vicinale Pastraveni.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiara, a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2.  Proiect de hotărâre – privind privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Primar – afirma: „la rectificare, a aflat ca, persoanele cu handicap, pana la sfarsitul anului 2015 au banii asigurati, pentru ca nu erau. Avem 40 de persoane cu handicap care beneficiaza de indemnizatie insotitor, pe care-i platim (la inceputul anului, erau 30 persoane cu handicap). Am alocat bani pentru incalzire lemne, persoanelor beneficiare de ajutor social, pentru ca aveam o restanta. Sa vedem pentru perioada noiembrie 2015 – martie 2016, de unde vom acoperi sumele”.
Domnul Pascal Ioan – intreaba” ce cuantum primeste fiecare persoana cu handicap?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „ fiecare persoana cu handicap primeste suma de 777 lei lunar, reprezentand salariul minim pe economie”.
Domnul Primar – afirma: „am alocat bani la scoli. Am renuntat la alte cheltuieli, pentru a rezolva problemele urgente ale comunitatii”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
3.  Proiect de hotărâre - privind modificarea cofinantarii obiectivului de investitii „Modernizare drumuri comunale DC 19 si DC 21 si drumuri vicinale Pastraveni”.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – cere o singura lamurire si  anume, ce se intampla cu cofinantarea si daca s-a stabilit o suma, ce s-a intamplat de trebuie marita aceasta suma?”
Domnul primar – raspunde: ”O.U.G. nr. 2/2015, permite ca fiecare primarie sa faca imprumuturi de la Trezoreria Statului. Astept banii de la Ministerul Dezvoltarii pentru drumurile comunale. Cofinantam si noi, de la bugetul local. Imprumuturile se pot achita in termen de 10 ani sau mai repede. La nivelul comunei Pastraveni, ca venituri proprii avem aproximativ 8 miliarde lei vechi/an.
Domnul Borda Leon – intreaba: „care este valoarea investitiei?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „ valoarea este de 88 miliarde lei vechi. Cuantumul de 312438 lei sunt de la bugetul local. Cuantumul de 8683420 lei este de la Program. Mai vin 70000 lei de Consiliul Judetean, iar 647494 lei din bugetul local, imprumutati de la Ministerul Finantelor Publice, cu dobanda de aproximativ 4,5%”.
Domnul Borda Leon – intreaba:” In total, care este valoarea?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „Aproximativ 10 miliarde lei vechi, de la bugetul local” si 80 miliarde lei vechi, de la stat”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
4.  Proiect de hotărâre – privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 647494 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 2/2015, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „Inainte de a trece la subiect, va spun ca, urmarind lista de investitii pentru anul 2015, am vazut ca avem 750 milioane lei vechi alocati pentru garajul S.V.S.U. Referitor la imprumut, de ce sa imprumutam daca, in campania electorala, guvernul Ponta a promis ca ne da bani? Vom mai putea asigura salariile salariatilor din primarie, utilitatile? Daca se face acest imprumut, se platesc 300 milioane lei vechi lunar. Se vor pune popriri pe fondurile primariei”.
Domnul Pascal Ioan – raspunde: „ rata de rambursare a imprumutului va fi de aproximatim 1 miliard lei vechi pe an”.
Domnisoara Ripanu Eugenia – afirma: „ nu am calculat dobanda la acesti bani, dar am estimat 1 miliard lei vechi anual, cu plata trimestriala, pentru 10 ani. Vom avea cheltuieli mai mici de functionare, pentru iluminat”.
Domnul Pascal Ioan – afirma: „merita sa fie facut si asfaltul”.
Domnul Borda Leon  - intreaba: „ de ce nu ne da Guvernul banii? La alte primarii, a dat. Eu consider ca, este riscant”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi „pentru” si un vot „impotriva” (domnul Borda Leon).
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei extraordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,               CONSILIER, 
     Emilian HANGANU                  Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free