Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

27 noiembrie 2015

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI  

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 27 noiembrie 2015.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 405 din 23.11.2015 la care participă un număr de 13 consilieri.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă domnul primar Ioan Onisei, d-ra Rîpanu Eugenia – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, domnul Brinzei Lucian – bibliotecar comunal, responsabil cu achizitiile publice, doamna Chirila Dorina – director Scoala Gimnaziala Pastraveni si d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (29.10.2015) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de  voturi.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare lunare de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesară alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. Cine face propuneri ?
Domnul  Borda Leon  – il propune pe domnul Nistor Constantin.
Domnul Pascal Ioan – il propune pe domnul Copcea Constantin.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot prima propunere si se respinge cu 10 voturi “impotriva” si 2 voturi “pentru”. Se supune la vot a doua propunere si se aproba cu 11 voturi “pentru” si 2 voturi “impotriva”, ca domnul Copcea Constantin să fie preşedinte de şedinţă pe o perioadă 3 luni.
Domnul Copcea Constantin – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. III 2015.
2.     Proiect de hotarare – privind abrogarea unor hotarari ale consiliului local al comunei Pastraveni.
3.     Proiect de hotarare – privind aprobarea rambursarii anticipata integral a imprumutului contractat si primit de la Ministerul Finantelor Publice.
4.     Proiect de hotarare – pentru modificarea HCL al comunei Pastraveni nr. 3 din 31.01.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului « Sistem de Management Integrat al Deseurilor, judetul Neamt ».
5.     Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.   
6.     Proiect de hotarare – privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economica pentru realizarea investitiei de interes local « Construire doua gradinite in comuna Pastraveni, judetul Neamt ».
7.     Proiect de  hotarare – privind aprobarea Regulamentului privind  modul de utilizare a autobuzelor de transport  scolar .
8.     Proiect de hotarare – privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2016 -2017 in invatamantul preuniversitar de stat din comuna Pastraveni, judetul Neamt.
9.     Proiect de hotarare - privind  aprobarea organigramei si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si al serviciilor publice de interes local. 
10.    Proiect de hotarare – pentru   aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni pentru anul 2015.
11.    Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind investitia « Sistem de televiziune cu circuit inchis in satele comunei : Pastraveni, Radeni si Lunca Moldovei, judetul Neamt. 
12.    Proiect de hotarare – privind aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2015 al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
13.   Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se trece la votarea ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. III 2015.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si „1 abtinere” (domnul Borda Leon).
2.     Proiect de hotarare – privind abrogarea unor hotarari ale consiliului local al comunei Pastraveni.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: “doamna Secretar, pentru a purta o discutie pertinenta, consider ca, trebuie pus la dispozitia consilierilor locali si actul aditional la contractul respectiv. Il aveti?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „ Da, il avem. Vreti sa-l vedeti?”
Domnul Borda Leon – raspunde: „proiecte pentru O.U.G 28/2013 s-au abrogat sau nu? Aceste proiecte se finanteaza din fonduri europene? Pentru ca, au proceduri distincte (si fonduri guvernamentale).
Domnisoara Ripanu Eugenia – afirma: „ conform art. 3 la contract – la drumuri – obiect contract si valoare contract – sunt conform H.C.L. initiala, din anul 2014.
Domnul Borda Leon – intreaba: „conform O.U.G. 28/2013, care este deosebirea?”
Domnisoara Ripanu Eugenia  - raspunde: „s-au facut acte aditionale pentru 3 ani. In luna noiembrie 2015 s-a modificat O.U.G. 28/2013 (normele de aplicare).
Domnul Borda Leon – afirma: „nu mai este nevoie de cofinantare”.
Doamna Brinzei Lidia – raspunde: „prin cele 2 H.C.L. s-a modificat cofinantarea noastra”.
Domnisoara Ripanu Eugenia  - raspunde: „in luna octombrie 2015 s-a modificat cofinantarea, pe 6 noiembrie guvernul isi asuma partea lui de contributie”.
Doamna Brinzei Lidia – afirma: „s-au abrogat cele 2 H.C.L. pentru ca nu mai au obiect”.
Domnul Primar – afirma: „ati aprobat o H.C.L. pentru un imprumut, plus 70.000 lei de la Consiliul Judetean. Banii imprumutati ii dam inapoi, la Ministerul Finantelor. Ministerul Dezvoltarii ne da banii pentru lucrare”.
Domnul Borda Leon – intreaba: „am stabilit un procent de cofinantare. Pe ce baza?”
Domnisoara Ripanu Eugenia  - raspunde: „conform O.U.G. 28/2013 – s-au modificat normele de aplicare, procentul de cofinantare ramane cel initial”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si „1 abtinere (domnul Borda Leon)”.
3.     Proiect de hotarare – privind aprobarea rambursarii anticipata integral a imprumutului contractat si primit de la Ministerul Finantelor Publice.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – intreaba: „au fost efectuate cheltuieli din imprumut?”
Domnisoara Ripanu Eugenia  - raspunde: „nu, il restituim integral”.
Domnul Primar – afirma: „ pentru 1 luna – ne percep dobanda”.
Domnul Pascal Ioan – intreaba: „Cine-ti da bani, pe ochi frumosi? Totul se plateste!”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
4.     Proiect de hotarare – pentru modificarea HCL al comunei Pastraveni nr. 3 din 31.01.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului « Sistem de Management Integrat al Deseurilor, judetul Neamt ».
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon- intreaba: „ am o nelamurire, legata de cofinantare, de la 20.000 lei, la 26.000 lei. Nu s-a facut nimic, in acest sens. S-au bagat bani de la bugetul local, in proiect?”
Domnisoara Ripanu Eugenia  - raspunde: trebuiau platiti 26.183 lei. Am platit 24.000 lei din buget, s-a marit la 26.183 lei, mai avem de platit o diferenta, sunt alte cheltuieli pe care le suporta beneficiarii proiectului, cheltuieli neeligibile.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si „1 abtinere (domnul Borda Leon)”.
5. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Primar  - propune suplimentarea chetuielilor, pentru parazapezi.
Se supune la vot a modificarea propusa de domnul Primar si se aproba cu 12 voturi „pentru” si „1 abtinere (domnul Borda Leon)”.
Domnul Borda Leon – cere explicatii referitoare la cele 13 miliarde lei vechi, afirmand ca, este o suma mare: „am avut excedent bugetar pe anul 2014, pe care l-am folosit in anul 2015. Cele 13 miliarde lei vechi de unde sunt?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „ sunt din TVA pentru invatamant. Pentru drumuri, 50.000 lei, pentru echilibrarea bugetului local 29 miliarde lei vechi. Am pus 87.000 lei la transport, la drumuri, pentru investitia la asfaltare (sunt subventii de la bugetul de stat). Lucrarea ar putea incepe”.
Domnul Borda Leon – intreaba: 153.000 lei pentru invatamant, iar 29.000 lei, pentru ce sunt?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „29.000 lei sunt pentru indemnizatii insotitori persoane cu handicap”.
Domnul Borda Leon – afirma: „220.000 lei sunt pentru asfaltare, 100.000 lei pentru balastare. Nu iese calculul”.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „referatul domnului Primar este informativ, nu este detaliat. La drumuri si poduri avem 134.000 lei.
Domnul Borda Leon – repeta: „pentru balastare sunt 100.000 lei”.
Domnul Copcea Constantin – afirma: „nu ati studiat materialele acasa?”
Domnul Borda Leon – afirma: „8 miliarde lei vechi pentru asfaltare. Ce facem? Asfaltare sau balastare? Nu se potrivesc!”.
Domnul Primar – raspunde: „domnul Borda Leon isi bate joc de dumneavoastra. Balastarea se face pe ulite, iar asfaltarea se face pe drumurile principale. Am propus modificarea: din 30.000 lei luam parazapezi pentru 1 kmla Lunca Moldovei si 1 kmla Radeni, ca la Girov. Aveti documentatia si ofertele”.
Domnisoara Ripanu Eugenia – afirma: „cei 100.000 lei sunt de la bugetul de stat. Daca nu-i cheltuim, ramanem cu banii”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” si „2 abtineri (domnul Borda Leon si domnul Gherasim Dumitru)”.
6.     Proiect de hotarare – privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economica pentru realizarea investitiei de interes local « Construire doua gradinite in comuna Pastraveni, judetul Neamt ».
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma:”domnule presedinte, aveti lipsa de respect pentru problemele dezbatute in Consiliul Local. Trebuie avut grija pe ce cheltuim banii publici”.
Domnul Copcea Constantin – raspunde: „ aveati materialul. Trebuia studiat inainte”.
Domnul Borda Leon – afirma: „ mai sunt proiecte care nu s-au finalizat – ati demolat cladirea pentru gradinita?”
Domnul Primar – raspunde: „mi-ati pus strambe la Piatra Neamt si la Bucuresti, sa nu-mi fie aprobate proiectele, sa nu fie dat nici un ban la comuna Pastraveni”.
Domnul Borda Leon – afirma: „s-au dat bani pentru studii de fezabilitate, s-a demolat cladirea pentru gradinita si nu s-a facut nimic. Lista de inventar – de 5 ani nu s-a actualizat. Avem cladiri care apar ca si gradinita si se folosesc in alt scop si acum o luam de la capat. S-au facut studii de fezabilitate?”.
Domnul Copcea Constantin – raspunde: „asa ziceati si de studiile de fezabilitate pentru drumuri si alte proiecte si se fac pana la uma”.
Domnul Onisei Catalin – afirma: „banii vin dupa ce se fac lucrarile”.
Domnul Primar – raspunde: „ trebuie sa beneficiem de fonduri europene. Daca sunt bani pentru 2 gradinite inafara incintei scolilor, de ce sa nu le facem? Avem teren de 600 m.p. la Bargau (la Radeni, natalitatea este mare) – au fost initial 1800 m.p., dar ne incadram in cei 600 m.p. S-a facut un studiu si s-a facut un punctaj, rezultand 59 de puncte. La Pastraveni – inspre Bodron, separat de scoala, asa este proiectul, pentru ca sunt multi copii in plasament. Sunt putine proiecte pe tara, cheltuim niste bani, avem documentatie cadastrala, venim in decembrie cu studiul de fezabilitate, ne inscriem on –line la FEADR si incepem. Am incercat sa ma lipesc pana la Elena Udrea. S-a aprobat. A venit la Piatra Neamt, unde pe masura 322 nu a mai fost de acord, pentru ca nu eram la culoarea lor. Au luat 4 Primari P.D.L. si 4 primari P.S.D. in colaborare cu P.D.L. Au fost alte interese. Fondurile europene se dau tot pe criterii politice.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si „1 abtinere (domnul Borda Leon)”.
7.     Proiect de  hotarare – privind aprobarea Regulamentului privind  modul de utilizare a autobuzelor de transport  scolar .
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectie sociala - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „domnule Primar, trebuia Regulament”.
Domnul Primar – raspunde: „n-am facut Regulamentul de frica dumneavoastra. In judetul Neamt, sunt 7 primarii care au Regulament. De aceea, l-am facut. Regulamentul nu este obligatoriu”.
Domnul Borda Leon – raspunde: „ mai sunt niste mici lipsuri. Sa aveti in vedere sa fie respectat. Doamna Director, nu trebuia folosit autobuzul scolar inainte de a avea Regulament. Pe autobuz trebuie insotitor – cadru didactic. Am auzit ce se intampla in autobuz. Sunt mai multi elevi decat trebuie. In conditiile in care, sunt ocupate locurile, baietii le arata fetelor filme porno pe telefon, pentru ca, acestea sa elibereze locurile. Un baiat a batut copiii.
Doamna Chirila Dorina – raspunde: „Scoala nu dispune de cadre care sa supravegheze copiii. Am pus fochistii, pentru a supraveghea copiii din clasa pregatitoare. A fost o singura zi in care am folosit fochistul la lucrari. In general, fochistii se duc cu autobuzul scolar. Incidentul l-am anchetat. Sunt 2 transporturi – 60 de copii incap in 2 transporturi.
Domnul Primar – raspunde: ”Domnul Borda Leon a facut reclamatii. De la Politia Urecheni m-a sunat (motivat de faptul ca, domnul Lica Ciocoiu a condus fara licenta si autorizari). De la Inspectoratul Scolar m-a sunat doamna Pascu (deoarece a aflat de la domnul Borda Leon ca, domnul Lica Ciocoiu a luat 3 oameni in varsta, de la Radeni la Pastraveni). M-am interesat la alte comune. Nu poti sa nu iei o persoana in varsta. Domnul Lica Ciocoiu nu le ia bani. De asemenea, ca sofer, domnul Lica Ciocoiu are toate gradele. Nu-i dau oricui sa conduca autobuzul scolar oricum.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
8.     Proiect de hotarare – privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2016 -2017 in invatamantul preuniversitar de stat din comuna Pastraveni, judetul Neamt.
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectie sociala - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Primar – afirma: „nu s-a modificat reteaua scolara. Alaltaieri a fost domnul Prefect si m-a anuntat ca, de saptamana viitoare, vom mai avea un autobuz scolar, identic. Va fi unul pentru Lunca Moldovei si unul pentru Radeni.
Domnul Ciocoiu Mihai – afirma: „sa stabilim: daca o persoana in varsta vine la dispensar, poate fi luata?”
Domnul Pascal Ioan – raspunde: „ nu este legal sa o luam”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
9.     Proiect de hotarare - privind  aprobarea organigramei si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si al serviciilor publice de interes local.  
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectie sociala - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: “doamna Brinzei Lidia, va rog sa ne dati mai multe detalii, referitoare la modificarea intemeiata a organigramei”.
Doamna Brinzei Lidia – raspunde: “s-a desfiintat postul de Manager R.E.C.L. (pe care-l ocupase domnul Vasile Mirel Vartic), de cand a plecat doamna Elena Calugaru la pensie, domnul Vasile Mirel Vartic a trecut pe postul acesteia, ca agent agricol. La starea civila se pune accent pe informatizare, de aceea trebuie post de studii superioare. Se impune infiintarea serviciului financiar-contabil, cu 9 posturi (8 de executie si 1 de conducere). Postul de jurist+resurse umane este strict necesar. Dupa planul de aprobare functii publice, le scoatem la concurs. Urmeaza ca domnul Dumitru Ioan sa fie promovat, pe anul 2016 (avizul a venit tarziu). Scoaterea la concurs a personalului contractual - prin Adresa nr. 13488 inregistrata pe 23.11.2015, s-a aprobat deocamdata 1 post de asistent medical comunitar, platit din bugetul de stat. Domnul Primar a solicitat 2 posturi de asistent medical comunitar. In organigrama se vede tot.
Domnul Primar – afirma: “aceste modificari se fac cu concurs. Vom cere sprijin din partea autoritatilor judetene (inclusiv trecerea de pe un post pe altul). De poimaine incepem organizarea concursurilor (comisie, tematica).
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
10.  Proiect de hotarare – pentru aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni pentru anul 2015.
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectie sociala - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – intreaba: “pe anul 2016 veniti cu alt proiect?’.
Doamna Brinzei Lidia – raspunde: “da, a venit avizul functiilor publice tarziu”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
11. Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind investitia « Sistem de televiziune cu circuit inchis in satele comunei : Pastraveni, Radeni si Lunca Moldovei, judetul Neamt.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – intreaba: “am mai avut un proiect de hotarare si s-au alocat bani?”.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „Da, anul trecut, dar a fost prins pe cheltuieli o suma infima, de maxim 10.000 lei, nu s-a putut realiza”.
Domnul Borda Leon – intreaba: „cat este valoarea proiectului?”
Domnul Primar – raspunde: „v-am dat sa studiati proiectul!”
Domnul Pascal Ioan – afirma: „camerele vor fi pe stalpii de la Romtelecom”.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „ Ei ne dau echipamentul pentru 36 luni – 117 euro plus un cost lunar de intretinere, in total 800 euro/lunar.
Domnul Pascal Ioan – afirma: „ este foarte mult 800 euro/luna, inafara de investitia initiala, care este enorma.
Domnul Primar – intreaba: „ cat v-a costat pe dumneavoastra? Politie locala nu avem, au fost 4 persoane dar au plecat, datorita salariilor mici. Comuna Timisesti are 58 camere video. Centrul Pilot are 86 camere video. La Pastraveni vor fi 32 camere video pentru toata comuna, cu Romtelecom, care este de incredere. Daca gasiti alta firma, sa lucreze conform proiectului, ar fi bine. Politia ne cere, vedeti ce se intampla in comunitate.”
Domnul Pascal Ioan – intreaba: „acest pret care este foarte mare pentru prelucrarea datelor. Politia poate vedea din birou ce s-a facut”.
Domnul Primar – raspunde: „investitia este a Primariei”.
Domnul Pascal Ioan – afirma: „mie mi se par multi bani, ca om de afaceri”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” si „2 abtineri (domnul Pascal Ioan si domnul Gherasim Dumitru)”.
12.   Proiect de hotarare – privind aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2015 al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Primar – propune modificarea proiectului de hotarare initial – si anume, achizitionarea de parazapezi.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusa de domnul Primar şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si „1 abtinere” (domnul Borda Leon).
13.   Intrebari – interpelari.
Domnul Primar – afirma: „pe 20.11.2015 am dat drumul la investitii, prin „Bursa de marfuri” – sunt 6 firme care s-au inscris la licitatie. Din comisie fac parte: domnul viceprimar Hanganu Emilian, domnul Brinzei Lucian si domnul Vartic Vasile Mirel. Ne monitorizeaza Ministerul de Finanate. S-au deschis ofertele. Ieri au fost intruniri la Piatra Neamt. Avem un reprezentant si anume, pe domnul ing. Hanganu Florin, pentru drumuri. Nu s-a finalizat. Urmeaza procedura de evaluare. Oferta cea mai avantajoasa este cea venita de la  S.C. CONEST IASI, de aproximativ 50 miliarde lei vechi, cu 20 miliarde lei vechi mai putin decat in documentatie. S-au dat bani pentru calamitati de la A.J.P.I.S. pentru locuinte, nu anexe. Au fost oameni nemultumiti, s-au dat 500 lei cel mai putin si 1500 lei cel mai mult, la 340 persoane, s-a dat suma de aproximativ 2 miliarde lei vechi.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                  CONSILIER,
   Constantin COPCEA             Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR