Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

19 mai 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 19 mai 2017.
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 171 din 15.05.2017, la care participă toti cei 13 consilieri in functie.
La şedinţa ordinară a consiliului local participa doamna secretar Lidia Brinzei, domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate, domnul Ciocoiu Ioan – referent Urbanism, doamna Laura – Ionela Voinia – consilier achizitii publice si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (26.04.2017) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar da cuvantul domnului Gherasim Dumitru, presedinte de sedinta, care preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare si da citire proiectului ordinii de zi, dupa cum urmeaza:
1.     Proiect de hotarare –– privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Luca Manole din Consiliul local al comunei Pastraveni si validarea mandatului de consilier al domnului Vasiliu Ioan in Consiliul local al comunei Pastraveni.
2.     Proiect de hotarare – privind aprobarea organigramei si statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si al serviciilor de interes local.
3.     Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. I – 2017.
4.     Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
5.     Proiect de hotarare – privind aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2017 al comunei Pastraveni, jud. Neamt.
6.     Proiect de hotarare – privind punerea la dispozitia proiectului “ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014 – 2020 ” a terenului pentru constructia si extinderea noilor investitii aferente acestuia.
7.     Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei tehnice si realizarea obiectivului de investitii “ AMENAJAREA TEREN DE SPORT SINTETIC IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT.”
8.     Intrebari – interpelari.
1.      Proiect de hotarare –– privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Luca Manole din Consiliul local al comunei Pastraveni si validarea mandatului de consilier al domnului Vasiliu Ioan in Consiliul local al comunei Pastraveni.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de validare a constatat ca sunt indeplinite conditiile pentru ca domnul Vasiliu Ioan sa fie consilier local si, in consecinta, a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Roibu Vasile – „ De fiecare data cand am avut ceva de spus, am spus. Nu poti fi indiferent cand simti ca ai ceva de spus. Trebuie sa ma exprim, sa imi sustin doleantele. In subsidiarul acestei situatii este ceva putred. Putea orice tanar din comuna Pastraveni sa ocupe functia pe care o ocupa domnul Luca Manole.”
Domnul Onisei Ioan – „ Il felicit pe domnul Luca Manole. La varsta dumneavoastra de 67 de ani, domnule Luca Manbole, mai puteti? Ati fost director de scoala, consilier local, consilier parohial, director de santier, primar? Mai puteti?”
Domnul Luca Manole -  „De priceput, ma pricep.”
Domnul Borda Leon – „ Domnule presedinte, este valabil si pentru ceilalti presedinti ce vor urma, sa nu batem campii. Discutiile trebuie sa se opreasca asupra proiectului de pe ordinea de zi. Demisia este un act unilateral de vointa. Orice angajat are dreptul la demisie. Este adevarat ca domnul Luca Manole a inteles sa isi dea demisia, iar noi, consiliul local, trebuie sa constatam vacantarea postului de consilier local.
Domnul Nastasa Lazar – „ Postul a fost scos la concurs. Nu s-au inscris mai multi candidati.”
Domnul Roibu Vasile – „ Trebuie sa analizati mai profund.”
Se supune la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere”   ( domnul Onisei Ioan).
Domnul Vasiliu Ioan depune juramantul de credinta   in fata  consiliului local.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
2.      Proiect de hotarare – privind aprobarea organigramei si statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si al serviciilor de interes local.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Nastasa Lazar – „Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si pentru disciplina  a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se supune la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere”   ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
3.      Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. I – 2017.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se supune la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere”   ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
4.      Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Pentru parohia Radeni nu s-a acordat nimic la rectificarea bugetara de acum. Nu faceti un adapost pentru cainii vagabonzi, care prezinta un pericol pentru angajatii primariei?”
Domnul primar – „ Sumele alocate pentru biserici sunt prevazute in trimestrul al III lea.”
Domnul Onisei Ioan – „ Sunt consilier local si vin oameni la mine si imi spun doleantele lor.”
Domnul Irimoaia Ion – „ Diminuarea bugetara afecteaza balastarea?”
Domnul primar – „ Nu afecteaza balastarea.”
Se supune la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere”   ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
5.      Proiect de hotarare – privind aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2017 al comunei Pastraveni, jud. Neamt.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se supune la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere”   ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi.
6.      Proiect de hotarare – privind punerea la dispozitia proiectului “ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014 – 2020 ” a terenului pentru constructia si extinderea noilor investitii aferente acestuia.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se supune la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere”   ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi.
7.      Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei tehnice si realizarea obiectivului de investitii “ AMENAJAREA TEREN DE SPORT SINTETIC IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT.”
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se supune la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere”   ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi.
8.      Intrebari – interpelari.
Domnul Roibu Vasile – „ Am o propunere legislativa: propun acordarea unui ajutor financiar pentru tinerii care se casatoresc in comuna Pastraveni, in cuantum de 2500 lei si indeplinesc urmatoarele conditii,: cel putin un  tanar sa fie nascut in comuna Pastraveni; unul dintre soti sa aiba cel putin 30 de ani; cel putin unul dintre soti sa fie la prima casatorie; sa fie legati profesional de comuna Pastraveni.
Se supune la vot si se voteaza propunerea cu 5 voturi „pentru”, 5 voturi „ impotriva” si 3 voturi „abtinere”.
Domnul Onisei Ioan – „ Il felicit pe domnul Vasiliu Ioan pentru mandatul de consilier. In istoria comunei Pastraveni, satul Lunca Moldovei nu a avut 2 consilieri locali care pot aduce apa, granit pe drumuri pentru satul Lunca Moldovei.
Domnul Pelin Haralambe – „ Am si eu o propunere: sa se aduca la cunostinta cetatenilor bunurile publice si private ale comunei Pastraveni.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,        SECRETAR,                CONSILIER JURIDIC,
     Dumitru GHERASIM             Lidia BRÎNZEI        Maria–Roxana DURUBALĂ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free