Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

29 octombrie 2010

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI


PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 29 octombrie 2010.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 287 din 22.10.2010 la care participa un numar de 11 domni consilieri din 13 in functie, lipsesc domnii consilieri Pascal Ioan si Teaca Ioan.
La sedinta participa d-ra consilier Rîpanu Eugenia si d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pastraveni.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local nu participa domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta.
In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul verbal. In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (04.10.2010) a fost supus la vot si aprobat in unanimitate de toti domnii consilieri prezenti la sedinta.
Domnul presedinte de ședintă Chirilă Constantin prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind trecerea unor bunuri din patrimoniul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale in patrimoniul comunei Pastraveni, judetul Neamt.
2. Proiect de hotarare – privind modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 25 din 30.09.2010 privind aprobarea nivelului taxei pentru colectarea si transportul deseurilor.
3. Intrebari – interpelari
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate de domnii consilieri prezenti la sedinta.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv: 1. Proiect de hotarare – privind trecerea unor bunuri din patrimoniul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale in patrimoniul comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului viceprimar pentru a prezenta expunerea de motive.
Domnul Copcea Constantin presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Intrucat nu sunt discutii pe marginea materialelor prezentate se da citire proiectului de hotarare, care supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi de domnii consilieri prezenti la sedinta.
In continuare se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 2. Proiect de hotarare – privind modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 25 din 30.09.2010 privind aprobarea nivelului taxei pentru colectarea si transportul deseurilor.
Domnul viceprimar Chirila Constantin prezenta expunerea de motive.
Domnul Copcea Constantin presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – scoate in evidenta faptul ca, data trecuta cand s-a discutat proiectul de hotarare s-a facut vorbire despre o licitatie publica castigata de o firma, si, din nou se face licitatie fara a se consulta in prealabil consiliul local, iar din aceasta se va incasa 80 milioane lei vechi / luna. Nu stim cu ce oferta s-a prezentat si cealalta firma, nu stim criteriile care au dus la stabilirea acestei taxe! Nu stim de cate ori se transporta pe luna gunoiul - de 2 ori?, de 4 ori nu este prea mult?
Dl. Copcea Constantin – se mai platesc si alte taxe, taxa la groapa, taxa de incinerare, etc.
Dl. Nastasa Lazar – 80 milioane/luna, respectiv 20 milioane pe saptamana – este foarte mult.
D-ra consilier Ripanu Eugenia – s-a stabilit modalitatea in caietul de sarcini, s-a aprobat de catre consiliul local caietul de sarcini, procedura de licitatie. S-a tinut licitatia si acesta este pretul stabilit.
Dl. Borda Leon - trebuia sa facem un sondaj la mai multe firme, dupa care trebuiau stabilite taxele, ati venit cu toate stabilite si ne-ati pus „pumnul in gura”. Cine a facut parte din comisia de licitatie?
D-ra Ripanu Eugenia a prezentat comisia de licitatie iar dupa cum stiti peste pragul de 15 000 de euro se organizeaza licitatie.
Dl. Nastasa Lazar - inchideti consiliul local, ne puneti „pumnul in gura” permanent. Prezentati ofertele si consiliului local.
Dl. Chirila Constantin – nu stiu daca se poate veni cu oferta in consiliul local, plicurile sunt sigilate si nu se pot deschide decat de comisia de licitatie, la data si ora stabilita.
Dl. Perta Ioan – a fost numit si dansul in comisii de licitatie, dar nu a facut parte din aceasta comisie.
Dl. Gherasim Dumitru – toata discutia se invarte in jurul taxei, multa atentie la consemnarea in procesul verbal.
Dl. Borda Leon – sa achizitionam un reportofon.
Dl. Gherasim Dumitru – s-a propus chiar de un consilier PSD diminuarea taxei la societati de la 20 lei la 10 lei, nu stim exact, totul este teoretic. Problema se pune in felul urmator: gunoiul de pana acum l-am dus in spatele casei si i-am dat foc, credeti ca de acum voi scoate mai mult? De la 3 lei o persoana pana la 20 lei un agent economic, credeti ca eu fac mai mult gunoi? Vi se pare corect?
D-ra Ripanu Eugenia – calculul s-a facut fix pe suma, nu sunt rezerve, ba dimpotriva s-a scazut taxa pentru familia compusa dintr-o singura persoana.
Dl. Pelin Haralambe – da, nu era corect.
Dl. Nastasa Lazar – iar facem ca in comunism…
Dl. Gherasim Dumitru - considera ca trebuie regandit, recalculata taxa, si nu neaparat, agenti economici sunt si cei cu un tractor, sau indiferent, sa dea toti 20 de lei, unul preda mai mult sau mai putin gunoi. Dl. Borda Leon – cati saci se dau la fiecare?
D-ra Ripanu Eugenia – nu stie daca in aceste conditii se mai dau saci, pentru ca nu ajung banii.
Dl. Gherasim Dumitru – nu ati venit dvs. intr-o sedinta de consiliu local cu saci? Nu s-a stabilit ca dam saci la fiecare? Acum ce sa intelegem, ca cetatenii nu mai primeasc nici saci?
Dl. Nastasa Lazar – „rade dracul de noi”, la Urecheni au dat pubele la fiecare, a platit primaria, la ei cum s-a putut.
Dl. Pelin Haralambe – sa ne spuna dl. Copcea care a fost in comisia de licitatie.
Dl. Copcea Constantin –sa vedem daca sunt bani.
Dl. Borda Leon – in caietul de sarcini cum scrie? In saci sau cum?
D-ra Eugenia Ripanu – in caietul de sarcini zice ca se pune in saci si se descarca sacii in gunoiere.
Dl. Chirila Constantin – in legatura cu taxa la societati, se abtine, are si el un PF (tractor) si sa plateasca 2,5 milioane / an? Nu, “se abtine” pentru ca mai plateste taxa si pe familie. Daca in caietul de sarcini este prins ca se dau saci la oameni, ii dai 2 saci scoate 2 saci cu gunoi, daca-i dai 7 scoate 7, iar suma este in functie de cantitate, nu este valabil, in fiecare luna intr-o luna se face de 20 mil. iar in alta mai mult sau mai putin.
Dl. Borda Leon – cand am deschis subiectul nu mi s-a spus asa. Am intrebat cum se plateste, daca in tarif sunt inclusi si sacii, se va plati in functie de cantitate, nu obligatoriu 80 mil./luna.
Dl. Chirila Constantin – nu m-ati intrebat.
Dl. Nastasa Lazar – la sedinta trecuta a spus ca sacii ii plateste omul!
D-ra Ripanu Eugenia – sacii sunt inclusi in tarif, dar la taxele aprobate nu-i mai putem da.
Dl. Chirila Constantin – le dam 2 saci/luna si omul o sa puna in saci, atatia saci cati are, am vazut la alte comune ca cetatenii au scos si rumegus si balast, nici chiar asa.
Dl. Nastasa Lazar – si cu primii 2 saci ce facem, ii plateste omul sau sunt gratuit.
D-ra Ripanu Eugenia – gratuit.
Dl. Gherasim Dumitru – dar daca se aduna mai putini bani si gunoi este mai mult, trebuie achitat din bugetul consiliului local?
Dl. Chirila Constantin – vedem cat iese in prima luna, dupa care revenim in consiliul local si modificam taxa daca este necesar.
Dl. Nastasa Lazar – de ce nu facem si noi ca Urechenii, au pubele cu capac si nu bate musca.
Dl. Copcea Constantin – pentru ca nu sunt bani.
Dl. Borda Leon – din expunerea de motive rezulta ca se da aproape un miliard de lei/an, este mult. Dl. Chirila Constantin – daca va fi atata gunoi, dar se poate sa fie si mai putin.
Dl. Borda Leon – revine la expunerea de motive, da citire unor pasaje si intreaba de ce scrie asa?
D-ra Ripanu Eugenia – asta este o estimare, o planificare.
Dl. Gherasim Dumitru – face un calcul in functie de anumite date estimate, respectiv cantitate si pret.
Dl. Borda Leon – conform licitatiei este obligatoriu sa platim aceasta suma?
D-ra Ripanu Eugenia – este maxim, mai putin pot sa-i dau - dar mai mult nu.
Dl. Ciocoiu Victor – daca da 3 lei taxa, nu il poate conditiona sa dea 2 saci daca are mai multi saci de gunoi.
Dl. Perta Ioan – nu intelege pe ce s-a bazat hotararea pe care am dat-o noi; sa dam drumul la colectarea gunoiului menajer dupa care sa reglementam taxa in functie de cantitate. Sa vedem intai cum merge si apoi sa revenim si sa stabilim exact. Unele societati comerciale au puterea si posibilitatea sa predea mai mult gunoi, altele poate nu, respectiv, unele pot sa plateasca taxa si de 25 de lei iar altele poate mai putin. Astfel ca, ar trebui sa facem o lista, sa vedem ce firme produc mai mult gunoi si apoi sa venim cu o hotarare de modificare a taxei.
D-ra Ripanu Eugenia – la venituri trebuie sa vina cu 98.000 de lei, iar din calcul iese 95.000 lei, trebuie acoperita diferenta, contractul se incheie pentru 12 luni.
Dl. Borda Leon – d-ra a spus ca este limita maxima 98.000 lei, de ce sa mergem pe maxim.
Dl. Gherasim Dumitru – eu sunt de acord sa ducem taxa la societati la 20 lei. Dar daca veniturile sunt mai mari si de platit se plateste mai putin, cum dam banii inapoi? Daca se aduna gunoaie mai putine? daca este un rau platnic? ce facem cu gunoiul?
D-ra Ripanu Eugenia – ii luam gunoiul si il executam silit.
Dl. Chirila Constantin – discutii sunt si vor fi, chiar si beneficiarii de ajutor social se plang ca trebuie sa adune toate gunoaiele, saci de pampers de prin santuri, de peste tot.
Nemaifiind discutii se supune la vot, rezultand 5 voturi „pentru” si 6 „abtineri”, deci, acest proiect de hotarare nu a trecut.
D-ra Ripanu Eugenia – precizeaza ca trebuie sa organizam o alta licitatie pentru noul prag valoric.
Dl. Chirila Constantin – auzind situatia creata, declara ca va vota „pentru”, supunand din nou la vot proiectul de hotarare au rezultat 6 voturi « pentru » si 5 « abtineri ».
3.Intrebari – interpelari :
D-ra Ripanu Eugenia – prezinta Decizia Neamt nr. 35 din 04.10.2010 emisa de Camera de Conturi in urma controlului efectuat de catre reprezentantul Camerei de Conturi Neamt in luna august a anului curent.
Domnul Borda Leon – intreaba in ce conditii se poate majora sau micsora chiria locuintei doctorilor, chiar si in baza unei prevederi legale ? imi puteti spune ? sau prin Hotarare de consiliu local.
Domnul Nastasa Lazar – o intreaba pe d-ra Ripanu Eugenia : cum ati dat banii din bugetul consiliului local pentru amenda domnului primar?
D-ra Ripanu Eugenia – in baza hotararii de consiliu local.
Domnul Borda Leon – cum recuperati aceasta suma pana la sfarsitul anului ?
D-ra Ripanu Eugenia – primarul este ordonatorul principal de credite.
Dl. Borda Leon – veti plati in solidar ordonatorul, secretarul si contabilul ?
Dl. Nastasa Lazar – arata ca, se judeca de 3 ani si d-na secretar semneaza de legalitate !
D-na secretar – arata ca, inca de la initierea proiectului de hotarare s-a consultat cu juristii de la Institutia Prefectului, legalitatea actelor daca sa avizeze sau nu pentru legalitate, raspunsul a fost, daca amenda este pe numele Onisei Ioan in calitate de primar - pot sa semnez pentru legalitate. In continuare, dl. presedinte de sedinta Chirila Constantin da citire referatului d-rei consilier Ripanu Eugenia nr. 4199/10.10.2010 privind sumele existente pana la sfarsitul anului, destinate asistentilor personali angajati si persoanelor cu indemnizatie.
Dl. Borda Leon – cati bani sunt necesari pentru a acoperi cheltuielile de personal si indemnizatii pentru aceste persoane ? D-ra Ripanu Eugenia – 200 milioane lei vechi.
Dl. Borda Leon – cati bani sunt in fondul de rulment ?
D-ra Ripanu Eugenia – nu se poate finanta de acolo.
Dl. Gherasim Dumitru – trebuie sa facem ceva.
Dl. Borda Leon – sa nu se mai scrie astfel de hartii ca, asistentii personali sa-si dea demisia.
D-na secretar – cine le-a spus ca sa-si dea demisia, le-am facut cunoscut situatia financiara la acest capitol bugetar iar care au dorit au mers la DGASPC Neamt si ne-au adus aviz pentru a primi indemnizatie.
Dl. Borda Leon – cum explicati ca asistentul personal sa renunte la contractul de munca ?
D-na secretar – li s-a comunicat o alternativa, adica sa primeasca indemnizatia lunara, pentru care nu se platesc cotele la stat.
Dl. Nastasa Lazar – de ce nu contestati ?
D-ra Ripanu Eugenia – ce sa conteste ?
Dl. Gherasim Dumitru – intreaba, indemnizatia iese de sub Codul muncii ?
D-ra Ripanu Eugenia – da, nu poti sa-l dai in judecata pe primar pentru ca nu are bani, sumele pentru aceste categorii de personal vin cu destinatie, asa cum vin banii la invatamant.
Dl. Borda Leon – sa le dea Dumnezeu la toti cei care au puterea de decizie, sa aiba astfel de persoane in familie. Daca i-ati dat in somaj, ce ati pus in loc ?
D-na secretar – nu i-am dat in somaj, dar daca nu li se plateste contributia la casa de pensii nu-si pierd calitatea de angajat?
Dl. Gherasim Dumitru – nu-si pierde calitatea de angajat, se poate plati si dupa 2-3 luni.
D-na secretar – si daca nu vine o rectificare de buget ca sa li se dea banii din urma ?
Dl. viceprimar – sa vedem ce bani avem la alte capitole de cheltuieli si sa venim cu un proiect de hotarare in acest sens.
Cereri :
Dl. Chirila Constantin – da citire cererii depuse de domnii doctori Nastasa Lazar si Carmenica privind cumpararea apartamentului de la etajul dispensarului medical uman.
Discutii :
Dl. Borda Leon – supuneti spre aprobare pentru un aviz de principiu privind initierea unui proiect de hotarare privind scoaterea la vanzare a apartamentului.
Dl. Nastasa Lazar – ploua inauntru si chiar sunteti invitati sa vedeti, daca vreti sa luati o hotarare. Se supune la vot pentru avizul de principiu, rezultand 4 voturi « pentru », 5 « abtineri » d-nii Iacob Gheorghe, Onisei Pavel-Catalin, Chirila Constantin, Copcea Constantin si Paduraru Leonard, nu voteaza domnii Nastasa Lazar si Ciocoiu Victor.
Dl. Borda Leon – repeta, nu este de fata dl. primar care se eschiveaza de la problemele si intrebarile ridicate de noi, de cetatenii din comuna. Va atrag atentia si aduc in discutie, pentru ca vad ca se incalca frecvent legea si este sustinut de catre doamna secretar. Exista un registru intrare-iesire a corespondentei consiliului local ? pentru ca eu vad ca toata corespondenta se inregistreaza in registrul primariei.
Doamna secretar - nu exista un registru intrare-iesire separat pentru consiliul local, dar se intampla sa fie si citatii adresate consiliului local avand ca obiect divort, divort cu minori, la care trebuie intocmit raspuns pana la termenul de judecata, termen care poate fi foarte scurt si nu poate astepta o luna pana la sedinta de consiliu local.
Dl. Borda Leon – care sunt motivele pentru care o adresa din 24.06.2010 a Tribunalului Neamt nu a fost adusa la cunostinta consiliului local ?
D-na secretar – v-am aratat registrul de corespondenta, dl. primar repartizeaza corespondenta, adresa a fost repartizata d-lui viceprimar Chirila Constantin.
Dl. Borda Leon – si dl. Chirila nu a stiut ca este adresata consiliului local ? daca este adresata consiliului local de ce nu ne este prezentata !
Dl. Gherasim Dumitru – trebuie desemnat un consilier din consiliul local ?
D-na secretar – si daca a fost necesar, s-a desemnat, dar referitor la aceasta adresa nu s-a dat o hotarare in acest sens.
Dl. Nastasa Lazar – unde este stampila consiliului local?
D-na secretar – raspunde, la dansa in sertar.
Dl. Borda Leon – a aparut citatie catre consiliul local si nu s-a adus la cunostinta. La data de 31.08.2010 in urma controlului efectuat de Curtea de conturi Neamt s-a intocmit un proces verbal de constatare si de ce nu s-a prezentat si in consiliul local. Ne dati si noua o decizie a Curtii de conturi ?
D-ra Ripanu Eugenia – da.
Dl. Borda Leon – acum ?
D-ra Ripanu Eugenia – luni, la solicitare scrisa.
Dl. Borda Leon – pentru cei care au intrat pe domeniul public la Camin cultural Radeni, au vreun act ? cum le incasam redeventa ? Daca nu, mergeti cu buldozerul si daramati tot acolo.
Dl. Chirila Constantin – doamna de la Curtea de conturi a spus sa nu-i daramam garajul, dar sa vina la primarie si sa plateasca.
Dl. Perta Ioan – mai intai il avertizezi, iar daca are constructie ridicata si neautorizata o darami.
Dl. Nastasa Lazar – d-ra contabil, nu a stiut sa-mi spuna ca s-a marit chiria, dar acum imi spune ca s-a marit si ca trebuie sa platesc si penalitati, departamentul contabilitate nu si-a facut datoria.
D-ra Ripanu Eugenia – isi aduce aminte ca atunci s-a modificat chiria la jumatate, fata de cat s-a propus.
Dl. Chirila Constantin – atunci parca erati la PSD... !
Dl. Gherasim Dumitru – greseala lui este ca a plecat de la PSD.
Dl. Borda Leon – modificarea chiriei se face prin instiintare.
Dl. Perta Ioan – a spus si cu amenzile, si cu diferentele de suprafata, cat si cu dispensarul ca se va castiga. Are o satisfactie pentru ca incepe sa aiba dreptate. Nu are nimic cu nimeni, dar s-a vazut si cu tichetele cadou, sa veniti sa vedeti un proces verbal incheiat de Inspectoratul scolar - ca a fost felicitat, dar la tichetele cadou nu are acelasi drept.
Dl. Borda Leon – cat au costat fantanile si in ce conditii s-au construit? Pentru ca banii erau…, bani europeni ! Cine plateste cheltuielile de judecata ? ca din banii bugetului local nu se poate – intreaba pe d-ra Eugenia.
D-ra. Ripanu Eugenia – nu stie sa spuna acum exact, dar va verifica si ii va comunica intr-o sedinta viitoare. Nemaifiind alte discutii pe marginea ordinii de zi, se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti la sedinta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR,          CONSILIER,
Constantin CHIRILA       Lidia BRINZEI          Elena GHERASIM
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free