Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

20 ianuarie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 20 ianuarie 2017.
În şedinţa ordinară lunara a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 8 din 13.01.2017, la care participă un număr de 13 consilieri.
La şedinţa ordinară lunara a consiliului local participa doamna secretar Lidia Brinzei, domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate, doamna Elena Perta – director scoala Pastraveni si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
Domnul primar Anton – Nicolai Gorea lipseste motivat.
A luat parte la sedinta si domnul Gherasim Petru din satul Radeni.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (20.12.2016) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar da cuvantul domnului Movila Mihai, presedinte de sedinta, care preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare lunare si da citire proiectului ordinii de zi, dupa cum urmeaza:
1.       Proiect de hotarare – privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local inregistrat la sfarsitul anului 2016 din excedentul bugetului local;
2.       Proiect de hotarare – pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 din 20.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017;
3.       Proiect de hotarare – privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pastraveni, judetul Neamt pentru anul scolar 2017 - 2018;
4.       Proiect de hotarare – privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Pastraveni;
5.       Raport – privind solutionarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor cetatenilor pe anul 2016;
6.       Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă  întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se voteaza pentru aprobarea ordinii de zi: in unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobata.
Se trece la primul punct al ordinii de zi.
1. Proiect de hotarare – privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local inregistrat la sfarsitul anului 2016 din excedentul bugetului local;
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
2. Proiect de hotarare – pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 din 20.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017;
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Borda Leon – „ Avand in vedere faptul ca discutam aspecte privind modificarea H.C.L. referitoare la taxele si impozitele locale pe anul 2017, consider ca am trecut prea repede peste stabilirea acestor taxe in sedinta anterioara. Codul de procedura fiscala prevede reperele minime si maxime intre care se pot stabili valorile acestor taxe.”
D-ra Ripanu Eugenia – Impozitele au ramas aceleasi ca si in anul 2016. La salubritate am facut o diminuare la agentii economici. Comparativ cu Codul fiscal, nicio taxa nu a fost majorata. Taxa pentru cladirile nerezidentiale, legea prevede de la 0,2% la 1,3%. La noi a fost stabilita la valoarea maxima.”
Domnul Irimoaia Ion – „ Am platit impozitul pentru terenul detinut la Urecheni, la Timisesti si am constatat ca la Pastraveni e mai scump decat in aceste locuri.”
Domnul Borda Leon – „ S-au stabilt tarifele la maximum pentru toti.”
Domnul Roibu Vasile – „ Am observat si in ultima sedinta si acum, ca analizam problemele personale . Rolul nostru aici este de a stabili taxe si impozite pentru cetateni, nu in functie de interesul nostru.”
Domnul Nastasa Lazar - „ Cine da dreptul sa fiu taxat si impozitat la nivel maximum? Taxa trebuie modificata.”
Domnul Borda Leon – „ Ati stabilit sa se aplice nivelul maxim al taxelor?”
D- ra Ripanu Eugenia – „ Anul trecut, am luat fiecare taxa in parte, punctual, si i-am stabilit valoarea; am zis sa pastram raportul fata de anul 2015. Nu am stiut ce impact va avea asupra mea, asupra dumneavoastra sau asupra oricarui cetatean. Nu a fost cu dedicatie, am calculat la nivel de comuna. Taxele locale nu le compar cu taxele stabilite de alte comune.”
Domnul Borda Leon – „ Cum s-a putut stabili la unii, legal, valoarea minima si la comuna noastra nu? Propun sa fie si la noi la nivelul minim.”
Domnul Roibu Vasile – „ Nu trebuie sa ne dam exemplu pe noi. Sa fie stabilite taxele la nivelul minim permis de lege. Consecintele le vom vedea ulterior.”
Domnul Irimoaie Ion – „ Veniturile care se incaseaza intregesc bugetul local?”
D-ra Ripanu Eugenia – „ Nu intregesc bugetul local. Stau la baza bugetului local.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Se vede ca e rautate.”
Domnul Pelin Haralambe – „ De ce s-a luat hotararea cu salubrizarea sa fie in continuare si in anul 2017?”
Domnul Borda Leon – „ Cate locuinte cu destinatia sediu de societate sunt in comuna?”
D-ra Ripanu Eugenia – „ Sunteti absurd… Nu stiu cate locuinte cu destinatia sediu de societate sunt in comuna.”
Domnul Roibu Vasile – „ Nu e drept sa stim nominal acest lucru.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Cat este sporul la nivelul maxim al taxei?”
Domnul Roibu Vasile - „ Micsoram nivelul taxelor la minimum si dam solutionare si efectelor ce vor urma.”
Domnul Borda Leon – „ Propun aceasta micsorare a taxelor, eu, care nu am magazin sau societate. Taxa de firma pentru alimentatia publica e prea mare.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Stabilim limita minima a taxelor pentru ca asa stimulam domeniul privat.”
Domnul Borda Leon – „ Au venit la mine niste cetateni care au magazine si au spus ca taxele sunt prea mari; de aceea am ridicat problema si propun diminuarea. De ce la noi sunt taxele asa de mari comparativ cu celelalte comune?’
Domnul Nastasa Lazar – „ Nu faci decat sa dai in cap la cei care au societati.”
Domnul Borda Leon – „ D-ra Ripanu Eugenia nu stie cate firme de alimentatie publica sunt in comuna.”
Domnul Roibu Vasile – „ Haideti sa pastram interesul cetatenilor.”
Domnul Pelin Haralamnbe – „ O firma se inchide, alta se deschide…”
D-ra Ripanu Eugenia – „ Noi am propus taxa de 500 lei. Stabiliti dumneavoastra acum cuantumul taxei pentru alimentatie publica.” -         Art. 475 alin. (1) din Codul fiscal – taxa de functionare se stabileste de catre consiliul local de pana la 20 lei.
Domnul Roibu Vasile – „ Noi, consiliul local nou, o ducem la minimum. Suntem un consiliul local ramas in urma. Propunerea mea este ca taxa sa fie de 5 lei.”
Domnul Onisei Ioan – „ Sunt de acord cu diminuarea doar in conditiile in care acele 36 de firme sponsorizeaza actiunea „Pomul de iarna” pentru copii si „ Ziua comunei”.
Domnul Roibu Vasile – „ Oricum se va supune la vot orice propunere.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Propunerea mea este ca taxa sa fie de 5 lei.”
Domnul Gherasim Dumitru – „ Si eu propun ca taxa sa fie de 5 lei.”
Domnul Movila Mihai – „ Domnul Onisei Ioan, sa inteleg ca ii constrangeti pe cei care detin o societate sa finanteze din bugetul propriu aceste actiuni?”
Se supune la vot modificarea taxei la 10 lei si se aproba modificarea cu 8 voturi „pentru”. -         Art. 475 alin. (2) din Codul fiscal
Domnul Roibu Vasile – „ Consider ca aceasta valoare este pertinenta.”
Domnul Onisei Ioan – „ Eu vreau modificarea taxei si stabilirea ei la valoarea de 10 lei.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Sunt de acord cu valoarea de 10 lei.”
Domnul viceprimar – „ Aceste taxe nu au fost stabilite odata? Ce facem, nivelul acestor taxe il fractionam lunar?”
Doamna secretar – „ Impozitele sunt stabilite incepand de la 01.01.2017.”  Domnul Onisei Ioan – „ Curtea de conturi vine si la societati si la persoanele fizice.”
Domnul Roibu Vasile – „ Explicati ca sa se inteleaga pentru ce sunt cei 40 de lei.”
D – ra Ripanu Eugenia – „ Suma de 40 lei reprezinta contravaloarea carnetului de comercializare si a atestatului de producator. Este o suma stabilita pentru aceste tipizate de catre Consiliul judetean, iar noi nu facem altceva decat sa incasam banii pentru tipizatele emise de Consiliul judetean.”
Se supune la vot modificarea taxei la 10 lei, insa avand doar 4 voturi „pentru”, ramane la valoarea de 40 lei. -         Art. 475 alin. (3) din Codul fiscal
Domnul Borda Leon – „ Noi puteam stabili valoarea de 4000 lei. Am stabilit 500 lei.”
Domnul Gherasim Dumitru – „ La comuna Urecheni, taxa este de 100 lei, la noi este de 500 lei. Haideti sa vedem si interesele celorlalti cetateni, sa ne raportam si la celelalte comune. Anul trecut taxa la un tractor, la o combina a fost mult mai mare la Pastraveni, comparativ cu alte comune din zona. Ar fi corect daca am aplica taxe ca la comunaTibucani, comuna Timisesti.”
Domnul Roibu Vasile – „ Putem imparti suprafata; sa fie din suta in suta calculat. Propun sa facem din prima jumatate, 500 lei, 5 taxe.”
D – ra Ripanu Eugenia – „ Interpretati gresit. Daca legiuitorul voia sa stabileasca taxa pentru fiecare suta de metri patrati, o facea. Nu trebuia sa mai discutam noi acum acest aspect.”
Domnul Roibu Vasile – „ Codul fiscal este scheletul. Il putem adapta la necesitatile noastre. De exemplu, la Piatra Neamt, taxa este stabilita pe suprafata pe care iti desfasori activitatea. E un lucru firesc.”
Domnul viceprimar – „ A vazut cineva hotararea consiliului local Urecheni in care sunt stabilite taxele?”
Doamna secretar – „ Sunteti autoritate deliberativa, aveti prerogative de a hotara.”
Domnul Onisei Ioan – „ Hotararea de astazi cu taxele este o mascarada. O voi ataca in contencios. Am dat peste cap bugetul domnului primar.”
Domnul viceprimar – „ Pretul la absolut orice este in crestere. De unde sa mai strangem bani de investitii daca aducem tot la minimum?”
Domnul Roibu Vasile – „ Propun modificarea taxei la valoarea de 100 lei.”
Se supune la vot modificarea taxei de la 500 lei la 100 lei si se aproba modificarea cu 11 voturi „pentru” si 2 voturi „abtinere” (domnul Onisei Ioan, domnul Pelin Haralambe).
D – ra Ripanu Eugenia – „ Completam lista contractelor de concesiune cu contractul doamnei Mosnieagu Cristina,  cu o redeventa stabilita de 1,30 lei/m2 si contractul domnului Tataru Gheorghe, cu o redeventa stabilita de 1,25 lei/m2. Dispensarul nu mai este inchiriat deoarece s-a vandut.”
Domnul Onisei Ioan – „ Supunem la vot hotararea initiala?”
Se voteaza hotararea initiala cu 3 voturi „pentru” (domnul viceprimar, domnul Onisei Ioan, domnul Pelin Haralambe).
Se voteaza hotararea cu amendamente si se aproba cu 11 voturi „pentru”, 1 vot „abtinere” (domnul Pelin Haralambe) si un vot „impotriva” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
3. Proiect de hotarare – privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pastraveni, judetul Neamt pentru anul scolar 2017 - 2018;
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive .
Domnul Roibu Vasile – „Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, social - culturala, culte, munca, protectie sociala, tineret si sport a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Roibu Vasile – „ Imi pare rau pentru satul Lunca Moldovei ca nu mai exista o unitate de invatamant acolo. Ar fi bine, ca noi, sa propunem construirea unei scoli acolo.”
Domnul Borda Leon – „ Felicitari si succes doamnei Perta Elena in functia de director al scolii Pastraveni.”
Doamna Perta Elena – „ Va multumesc pentru invitatie; dupa cum stiti, incepand cu data de 9 ianuarie 2017, ocup functia de director al scolii Pastraveni. Avem doua structuri arondate, scoala Radeni 1 si scoala Radeni 2. Efectivele sunt in scadere cu 4 elevi fata de anul trecut.
Fiind in functia de director al scolii Pastraveni, am asteptari de la dumneavoastra. Avem sali de clasa reabilitate la scoala Radeni, elevii mai au nevoie de dotari si tehnologie. Necesitati ar mai fi: la scoala Pastraveni, o sala de sport, laborator de informatica, terenuri de sport la scoli. Cu cat veti putea realiza mai multe in acest mandat, cu atat mai bine pentru ca la final sa fim multumiti cu totii.”
Domnul Roibu Vasile – „ Eu v-am ascultat; vreau sa intervin in numele celor 3 consilieri ai PSD: Va felicitam si va rog sa veniti cu problemele scolii sa ne focalizam atentia catre elevi, deoarece copiii din comuna reprezinta viitorul comunei.”
Domnul Onisei Ioan – „ Felicitari pentru concursul pe care l-ati sustinut, l-ati castigat desi ati intampinat piedici din partea comunitatii locale. E o munca foarte grea. Voi fi de acord cu bugetul pentru scoala sau orice veti avea nevoie pentru institutia pe care o conduceti.”
Doamna Perta Elena – „ Acreditez consiliul local de buna credinta.”
Domnul Roibu Vasile – „ Daca se dovedesc adevarate afirmatiile domnului Onisei Ioan, atunci situatia este grava.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
4. Proiect de hotarare – privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Pastraveni;
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Nastasa Lazar -  „ Comisia de specialitate pentru  administratie publica locala, juridica si de disciplina a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Domnul Luca Manole – „ Tinand cont ca trebuie completat pe linia punctata, nu pot aprecia decat spre foarte bine activitatea doamnei secretar.”
Domnul Roibu Vasile – „ Avem un secretar care trebuie apreciat cu calificativul ‹ foarte bine ›.”
Domnul Onisei Ioan – „ Eu pot spune ca in mandatele pe care le-am avut, doamna si-a rezolvat bine treburile pe care le-a avut de rezolvat; e bine ca s-a obtinut un post de consilier juridic, intrucat pentru pregatirea sedintelor de consiliu local, si nu numai, este mult de lucru. Calificativul pe care il acord este ‹ foarte bine ›.”
Domnul Borda Leon – „ Au fost situatii in care doamna secretar s-a descurcat  ‹ bine ›.”
Domnul viceprimar – „ Subscriu la cuvintele domnilor consilieri care au acordat calificativul ‹ foarte bine ›.”
Se trece la vot si se acorda calificativul ‹ foarte bine › - 12 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (domnul Borda Leon).
Doamna secretar – „ Chiar daca se implinesc 18 ani in luna mai de cand am fost numita in functia de secretar, am emotii si va multumesc pentru calificativul acordat; totodata, va asigur de buna colaborare cu consiliul local si cu cetaenii. Nu cred ca sunt cetateni nemultumiti de activitatea mea; doar salariatii sunt.”
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
5. Raport – privind solutionarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor cetatenilor pe anul 2016;
Doamna secretar da citire activitatii de solutionare a cererilor, reclamatiilor si sesizarilor cetatenilor pe anul 2016.
Domnul Onisei Ioan – „ Va rog sa fiti atenti la eliberarea adeverintelor pentru A.P.I.A. Sunt cetateni care dau terenurile la asociatie si iau subventie.”
Doamna secretar – „ Daca cetateanul se duce si el si depune actele la A.P.I.A., nu sunt eu responsabila.”
Domnul Borda Leon – „ Nu toate cererile sau petitiile au fost solutionate corect. Exista cazuri cand suprafata detinuta nu corespunde cu suprafata concesionata.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Trebuie sa facem masuratori la hotarul cu comuna Tibucani, la pasune.”
Doamna secretar – „ Sunt cazuri cand pentru o suprafata de teren sunt mai multi mostenitori, eu inregistrez contractele de arenda deoarece nu scrie omul ca e mostenitor unic, ci da o declaratie pe propria raspundere.”
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi.
6. Intrebari – interpelari.
Domnul viceprimar citeste o adresa venita din partea Consiliului judetean Neamt prin care solicita propuneri pentru initierea unor trasee a autobuzelor din comuna sau modificarea  acestora.
Domnul Irimoaie Ion – „ Vin cu propunerea de a reintroduce traseul autobuzului spre Lunca Moldovei, astfel:
-         Tirgu Neamt – Lunca Moldovei - 6:30;
-         Lunca Moldovei – Tirgu Neamt – 7:30;
-         Tirgu Neamt – Lunca Moldovei - 13:30;
-         Lunca Moldovei – Tirgu Neamt – 14:30;
a)                Domnul Movila Mihai prezinta cererea domnului Brinzei Ioan – Lucian, care solicita luarea masurilor legale ce se impun in vederea eliminarii riscului de a fi agresate persoanele care circula pe drumurile publice de cainele de culoare alb cu negru talie inalta, lasat nesupravegheat, a numitului Ciubotaru Traian.
Domnul Onisei Ioan – „ Domnul Brinzei Lucian are dreptate. Caini sunt toata comuna. Sa facem un adapost pentru animale, un parc pentru animale din bugetul pe anul 2017.”
Domnul Borda Leon – „ Nu este de competenta consiliului local sa solutioneze aceasta cerere. Sa se adreseze primarului si politiei.”
Domnul Movila Mihai – „ Consiliul local a stabilit ca nu este de competenta acestuia sa solutioneze o astfel de cerere, urmand a va adresa persoanelor si institutiilor abilitate.”
b)  Domnul Movila Mihai prezinta cererea domnului Crudu Ioan, care solicita o jumatate de hectar de pamant pentru a o atribui unei persoane care sa-l ingrijeasca.
Domnul Onisei Ioan – „ Ceea ce va voi spune, o fac din cariera de primar; acest domn este un domn care are grave probleme psihice. Omul a avut o pensie, a fost internat, nu a dat copiilor nimic, ma suna la ora 2:00 noaptea cum ca la el in casa, la nevasta lui, este un „ dragut”. Ma duceam sa vad despre ce era vorba si constatam ca era vecinul.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Este vorba despre sindrom nevrotic reactiv, o boala psihica. I-a murit un copil in Italia si a suferit un soc imens. A fost internat la Tirgu Neamt. Nu a inteles ca banii din pensie nu ii mai revin lui, ci celor de la azil, iar in urma acestor fapte l-au externat si l-au trimis acasa.”
Domnul Movila Mihai – „ Consiliul local a stabilit ca nu este de competenta acestuia sa solutioneze o astfel de cerere.”
c) Domnul Movila Mihai prezinta cererile domnului Negrus Codrutu si domnului Mon Cristinel care solicita ajutor pentru racordarea la energie electrica.
Domnul Onisei Ioan - „ Sunt beneficiari de ajutor social, au stalpi de curent electic pe strada lor.”
Domnul Roibu Vasile – „ Acestea sunt promisiuni electorale. Cineva a lansat ideea cum ca, primaria, racordeaza cetatenii la reteaua de enegie electrica.”
Domnul Movila Mihai – „ Consiliul local a stabilit ca nu este de competenta acestuia sa solutioneze o astfel de cerere.”
Domnul Roibu Vasile – „ Astazi a fost o sedinta diferita. Pe viitor, sa fim informati cand vine sa asiste cineva la sedinte, sa stim cu ce probleme vine.”
Domnul Onisei Ioan – „ Cand l-am vazut pe domnul Gherasim Petru, am crezut ca vine sa ne spuna ca a platit amenda mare pe care o are.
Cati bani s-au cheltuit pentru Obiceiurile de iarna?
Referitor la bugetul local, licitatiile care se fac, sa se realizeze pe SEAP.
Au fost oameni care l-au votat pe primar si care nu au primit ce li s-a promis.”
Domnul Borda Leon – „ Am o nelamurire legata de taxele de salubrizare: De unde s-au achitat taxele? Cati cetateni nu au platit si care este suma de plata? Daca se incaseaza, ce se face cu banii incasati? Sunt legale penalitatile la neplata taxei de salubrizare, se aplica? Unde se duc banii din penalitati?”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR,           CONSILIER JURIDIC,

Mihai MOVILA                 Lidia BRÎNZEI     Maria–Roxana DURUBALĂ
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free